A hulladéktermelők (jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén), ill. a hulladékgazdálkodás tevékenységet végző vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkeznek. Az adatszolgáltatás megtétele, a nyomtatványok helyes kitöltése, ill. kinek és meddig kell megtennie a bevallást még sok esetben nehézséget okoz az érintett vállalkozásoknak. A tárgyi cikkünkben ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Kinek kell éves hulladékbevallást készítenie?

Hulladék termelője (birtokosa) rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértéket meghaladja az éves keletkezett hulladék mennyisége, vagyis:

  • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot;
  • nem veszélyes hulladék esetén 2000 kg-ot;
  • nem veszélyes építési és bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

A fentiektől függetlenül éves adatszolgáltatásra kötelezett a nem veszélyes hulladék kezelője, gyűjtője és kereskedője, azaz a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások.

A hulladékgazdálkodási bevallás megtétele előtt az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezését a HIR-KÖT adatlap kitöltésével kell jelezni az illetékes környezetvédelmi hatóság felé. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások esetében a kötelezettség a tevékenységre vonatkozó engedély jogerőssé vallásával keletkezik.

Az adatszolgáltatást abban az esetben is meg kell tenni, ha az adott tárgy évben hulladék nem keletkezett, vagy hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeztek. Az előbbi esetekben a HIR-ÉV nyomtatvány borítólapjának a kitöltésével, és ott erre a célra kialakított rész kijelölésével kell azt jelezni.

Hulladékgazdálkodási bevallás benyújtásához szükséges feltételek

A hulladékgazdálkodási bevallás kitöltését www.web.okir.hu honlapról letölthető ÁNYK keretprogrammal, ill. szintén ezen weboldalról lementhető nyomtatványok (pl. HIR-ÉV) segítségével kell megtenni. A hulladék bevallás kitöltéséhez az adatszolgáltatónak KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel), ill. KTJ (környezetvédelmi területi jel) számmal kell rendelkeznie, melyeket előzetesen a KAR adatlap kitöltésével kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól. A KAR nyomtatvány szintén a fentiekben jelzett honlapról tölthető le.

A hulladékgazdálkodási bevallás benyújtásához meghatalmazással (KAR MEGH adatlap kitöltése és hatóság általi elfogadása), ill. ügyfélkapu hozzáféréssel (beküldő magánszemélyre vonatkozóan) kell rendelkezni.

Meddig és hol kell megtenni a hulladékgazdálkodási bevallást?

A hulladékgazdálkodási bevallást a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell megtenni, melynek az alapja a keletkezett (nem veszélyes és veszélyes), átvett és kezelt (nem veszélyes) hulladékokról vezetett napi nyilvántartás. A hulladék nyilvántartási tartalmi követelményeit a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A veszélyes hulladékok kezelésével, kereskedelmével foglalkozó vállalkozások az adatszolgáltatási kötelezettségüknek a tárgy negyedévet követő hónap 30. napjáig kötelesek eleget tenni, a HIR-NÉV adatlap kitöltésével.

Amennyiben a beadott hulladékbevallással kapcsolatban az ellenőrzés során kritikus hiba merül fel, akkor azt ügyfélkapun keresztül jelzik a beküldő részére. A bevallás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hibák kijavításra kerültek, ill. az illetékes környezetvédelmi hatóság által szakmailag elfogadásra kerül (Elfogadó nyugta). Ezt követően az adatszolgáltatás tartalma bekerül az OKIR rendszer nyilvántartásába.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a környezetvédelmi üzletágunkkal, vagy keressen minket elérhetőségeink egyikén! Komplex segítséget nyújtunk hulladékgazdálkodási bevallások elkészítésében, ill. környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásában.