1033 Budapest, Mozaik utca 14/a | (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015 | Írjon nekünk
Open
X

Kármentesítési üzletág

Tevékenységünk lefedi a szennyezett területek kármentesítésének minden lépését, a kezdeti alapállapot felvételétől akár a szennyezés felszámolásának kivitelezési munkálatáig. Teljeskörűen vállaljuk a felmerülő feladatok menedzsmentjét.

Tanácsadói és technikusi csapatunk évtizedes tapasztalatokkal és fiatalos lendülettel áll megrendelőink rendelkezésére. Munkavégzésünk során garantáljuk a jogszabályoknak és hatósági elvárásoknak való megfelelést és a kimagasló tervezői minőséget. Eszközparkunk lehetővé teszi a hatékony terepi munkavégzést, korszerű szoftvereink pedig a magas szintű tanácsadói szolgáltatásokat. A kármentesítéshez szükséges minden tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkezünk.

Alapállapot felvétel

Új, zöld- vagy barnamezős beruházások előkészítésekor a terület adottságainak figyelembe vételével környezetvédelmi alapállapot felvétele. Egy ilyen felmérés ipari területek adás – vételekor is hasznos, az esetlegesen később feltárt szennyeződések felelősségi kérdéseinek eldöntésére.

Tényfeltárási munkálatok

Talaj és talajvíz vizsgálati feladatok elvégzése; Akkreditált mintavétel és laboratóriumi analízis; A vizsgálati eredmények kiértékelésének informatikai támogatása; Környezetvédelmi kockázatértékelés és kármentesítési határérték megállapítása, szakvélemény készítés.

Kármentesítési tervezési feladatok

Tényfeltárási- és kármentesítési monitoring terv készítése és végrehajtása: Akkreditált mintavétel talajból, felszín alatti és felszíni vízből, hulladék mintavétel és minősítés, helyszíni mérések (általános vízkémiai paraméterek és illékony szerves szennyezők mérése hordozható GC-PID berendezéssel).

Tényfeltárási záródokumentáció készítése: szennyezettségi viszonyok feltárása, térképes ábrázolása, humán-egészségügyi és ökológiai kockázatelemzés. Egyeztetés a hatóságokkal és az érintett felekkel.

Beavatkozási terv készítése: A feltárt talaj- és talajvíz-szennyeződés megszüntetésére alkalmas helyspecifikus módszer kidolgozása, megtervezése és hatósági engedélyeztetése. Nagyfokú tapasztalatainkra támaszkodva vállaljuk helyszíni (on-site)-, illetve külső helyszínre telepített (off-site) rendszerek tervezését. A megtervezett létesítmények engedélyes terveinek elkészítése is munkánk szerves része.

Beavatkozási- és kármentesítési monitoring záródokumentáció készítése: Az elvégzett kármentesítés teljes körű dokumentálása, eredmények bemutatása, hatósági engedélyeztetése a kivitelezési munkák végeztével.

Monitoring tevékenység

Felszín alatti víz és földtani közeg szennyezettségi állapotának, terhelésének és igénybevételének regisztrációja, a bekövetkező változások követése; Optimalizált talajvíz monitoring hálózat megtervezése és kivitelezése; Monitoring hálózatok folyamatos üzemeltetése, mintavételezés és kiértékelés, laboratóriumi támogatás, mérési adatok informatikai feldolgozásra előkészítése, feldolgozása.

Szakértői, tanácsadói szolgáltatások

Talaj- és talajvíz – védelmi egyéb szakértői tevékenységek ellátása.

Vízjogi engedélyeztetés

Vízjogi létesítési– és üzemeltetési engedélydokumentációk összeállítása; Monitoring rendszer tervezése és engedélyeztetése, Csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezése és engedélyeztetése, Csurgalékvíz elvezetés és kezelés tervezése és engedélyeztetése.

Rekultivációs tervezési– és kivitelezési feladatok

Hulladéklerakók tervezése és kivitelezése; A szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése, és engedélyeztetése; Helyszíni kivitelezési munkálatok elvégzése; Professzionális műszaki felügyelet, projektirányítás, érdekképviselet biztosítása több szereplős kivitelezési munkálatok során.

Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriumi tevékenységek (NAT által NAT-1-1626/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium)

Cégünk végez talaj-, felszíni és felszín alatti víz-, szennyvíz-, szennyvíziszap-, ivóvíz-és hulladék akkreditált mintavételt és akkreditált laboratóriumi méréseket együttműködő laboratórium bevonásával.