A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, mely a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route” kifejezés rövidítéséből ered.