Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetői okmánya, amely tartalmazza az üzem veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, elhárítását és hatásainak csökkentését szolgáló intézkedések végrehajtásának rendjét, feltételeit (utóbbiakat a Biztonsági Elemzés mellékleteként szolgáló Belső Védelmi Terv tartalmazza).

A Biztonsági Jelentés tartalmi és formai követelményeit a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet 4. melléklete határozza meg.