Munka- és Tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek készítése, MEBIR rendszer kiépítése, Munkavédelmi kockázatértékelések, Munkahelyi és munkaegészségügyi mérések, Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység BővebbenHívjon minket

Munkavédelem és tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatásaink

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek, szabályrendszerek készítése

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Megelőzési stratégia
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend
 • Mentési terv
 • MSZ ISO 45001 (MEBIR) szabvány szerinti rendszer kiépítése, bevezetése
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Robbanásvédelmi dokumentáció

Munkavédelmi kockázatértékelés

 • Munkakörnyezet vizsgálata
 • Képernyős munkahelyek értékelése
 • Gépek, munkaeszközök kockázatfelmérése
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Rákkeltő kockázatbecslés
 • Biológiai kockázatbecslés
 • Legionella kockázatbecslés

Munkahelyi, munkaegészségügyi mérések

 • Munkahelyi zaj és rezgés
 • Munkahelyi légtér
 • Klímaparaméterek:
  • légsebesség
  • relatív páratartalom
  • hőmérséklet
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Legionella koncentráció

Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység

 • Munkavédelmi megbízotti tevékenység
 • Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések lefolytatása
 • Munkaeszközök vizsgálata (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat / ellenőrző felülvizsgálat)
 • Munka- és tűzvédelmi oktatási tematika készítés, oktatás
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal

Precíz megfelelés a munka- és tűzvédelmi előírásoknak?

A munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak történő megfelelésben segítjük ügyfeleinket. Ezen túlmutatóan komplex munkavédelmi szolgáltatáskörrel állunk rendelkezésére akár gyártás, feldolgozás, tárolás vagy raktározás, akár az építőipar területén végez tevékenységet az Ön cége. Munkánk révén garantálható az egészséget nem veszélyeztető és hosszú távon biztonságos munkavégzés.

Miért vegye igénybe munka- és tűzvédelmi szolgáltatásainkat?

A munkahelyi ? akár súlyos, halálos kimenetelű ? balesetek legtöbbször elkerülhetők lennének, hiszen ezekért általában a hiányos felkészítés, a be nem tartott munkavédelmi szabályok a felelősek. Ügyfeleink azonban, akik a potenciálisan veszélyes munka- és tűzvédelmi folyamatok átvizsgálását és szabályozását cégünkre bízzák, könnyebben koncentrálhatnak fő tevékenységükre. A szabályzatok elkészítésétől az oktatáson át, az ellenőrzésekig precízen átlátjuk azokat a folyamatokat, kritikus pontokat, melyek veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra vagy az anyagi javakra.

Felelősségteljes gondolkodásra, jogszabályi ismeretekre, tapasztalatra és szakértelemre van szükség e téren is: mi ezt biztosítjuk Önöknek!

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

?Bízza ránk munka- és tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítését a szabályzatok, kockázatértékelések elkészítésétől a munkahelyi, munkaegészségügyi méréseken át egészen a MEBIR rendszer kiépítéséig! Számíthat precizitásunkra és a jogszabályok teljes körű ismeretére.?

Szabó Anett, Munka- és tűzvédelmi üzletágvezető

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015
Fax: (+36) 1-437-0325
Email: imsys@imsys.hu

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

Munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok

Általános munkavédelmi jogszabályok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

5/1993 (XII.26) MüM. rendelet a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Munkahelyi kóroki tényezők

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Egyéni védőeszközök

65/1999.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

Munkaeszközök, gépek, berendezések

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Főbb tűzvédelmi és robbanásvédelmi jogszabályok

Főbb tűzvédelmi jogszabályok:

 1. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Robbanásvédelem, ATEX

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

SZAKMAI BLOG

Munkabaleset szoftver: BALESET modul

A munkabaleset sajnos még a legbiztonságosabb munkahelyeken sem kerülhető el teljesen. Azok gyárak vagy előállító üzemek, ahol gyakran több száz, ezer főt alkalmaznak, fokozottan ki vannak téve ilyen veszélynek. Ennek egyfelől biztonsági kockázata van, másfelől jogi...

Zaj mérőcsoport tevékenysége

Mérőcsoportunk akkreditált mérési eljárásokkal határozza meg a környezeti, munkahelyi, közlekedési zajterhelési értékeket.

KIEMELT HÍR

Átálltunk az új MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra

Vizsgálólaboratóriumaink az új MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra való átállása