1033 Budapest, Mozaik utca 14/a | (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015 | Írjon nekünk
Open
X

Szolgáltatások

Környezetvédelem

üzletágunk megfelelő szakmai tapasztalattal és jogosultságokkal rendelkezik a hatósági eljárások lefolytatásához szükséges dokumentációk elkészítéséhez és a hatósági határozathozatalig tartó szakértői közreműködéshez. Akkreditált környezetvédelmi laboratóriumunk a levegőtisztaság-védelem,  zaj- , felszín alatti közeg- és hulladék- vizsgálatok elvégzésére rendelkezik jogosultságokkal.

Környezetvédelmi üzletág →


Kármentesítés

üzletágunk  tevékenysége magába foglalja a földtani közegek és felszín alatti vizek minőségének megismerésére, megőrzésére és megtisztítására vonatkozó kármentesítési feladatok teljes körét, úgy mint tényfeltárási, kármentesítési kivitelezési és monitoring tevékenységeket.

Kármentesítési üzletág →


Iparbiztonság

üzletágunk a SEVESO direktívával kapcsolatos kötelezettségek és jogszabályváltozások útvesztőjében kínál szakértői segítséget és tanácsadást nyújtani, biztosítva a gazdálkodó szervezetet érintő követelmények teljesítését.

Iparbiztonsági üzletág →


Munka- és Tűzvédelem

üzletágunk a munkáltatóknak és munkavédelmi megbízottaknak nyújt segítséget a munkavédelmi törvény által előírt kötelezettségek teljesítésében és a biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában.

Munka- és Tűzvédelmi üzletág →


Informatika

üzletágunk célja olyan hatékony segédeszközként funkcionáló rendszerek kifejlesztése, amelyek kiegészítik tanácsadói és szakértői szolgáltatásainkat. Továbbá foglalkozunk még mérnöki tudományos szoftverek fejlesztésével is.

Informatikai üzletág →


ÜHG Hitelesítés

Hitelesítési tevékenységünket MSZ EN ISO 14065:2013 szabvány szerint kiépített és bevezetett minőségirányítási rendszerünk szerint hajtjuk végre, kidolgozott eljárásainkat Minőségirányítási Kézikönyvben dokumentáltuk.

ÜHG Hitelesítő üzletág →


Analitikai laboratórium

Analitikai tevékenységünk két csoportba osztható. Akkreditált laboratóriumként felszín alatti víz és talajminták analízisét végezzük el, kutatólaboratóriumi mintáink során pedig kármentesítési technológiák fejlesztéséhez járulunk hozzá.

 Analitikai laboratórium →


Anyagvizsgáló laboratórium

Gépjármű alkatrészek, műanyag alapanyagok széleskörű vizsgálatait végezzük.

 Anyagvizsgáló laboratórium →