1033 Budapest, Mozaik utca 14/a | (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015 | Írjon nekünk
Open
X

TÁMOGATÁSOK

“Berendezés és eljárás nátrium- és kálium-ferrát oldatok elektrokémiai módszerrel történő előállítására” című találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
(IPARJOG_15-1-2017-0009)

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: „Berendezés és eljárás nátrium- és kálium-ferrát oldatok elektrokémiai módszerrel történő előállítására” c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése

Szerződött támogatás összege: 600 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2017.11.30.

Projekt azonosító száma: IPARJOG_15-1-2017-0009

Projekt tartalmának bemutatása:

A jelen találmány olyan berendezést és eljárást szolgáltat, amelyek egyszerre biztosítják a ferrát megbízható és robusztus előállítását szemben a technika állása szerinti elektrokémiai módszerekkel, továbbá kiegészítő tisztítási lépések alkalmazása nélkül szolgáltat nagy tisztaságú terméket. A projekt során a találmányt érintő magyar szabadalmi bejelentés költségeire (bejelentési díj, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási díj, szabadalmi ügyvivői munkadíj) nyertünk támogatást.

Sajtóközlemény

 • Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a ferrát vízkezelésben való felhasználása tárgyában készült ismeretterjesztő videó elérhető az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=2ZVedIbxTeg
 • Jelen projekttel szoros összefüggésben áll egy korábbi kutatásfejlesztési projektünk, melyhez létrejött egy honlap is:
 • A ferrát kutatásával kapcsolatban született több diplomamunka is:
  • Dencső Márton: Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal
  • Farsang Evelin: Klórbenzolok eltávolítása talajvizekből
  • Somfai Nikolett: Klórozott szénhidrogének vízmintákból történő eltávolítására szolgáló módszer fejlesztése
  • Vizsolyi Éva Cseperke: Talajvíz szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs eljárásokkal

Sajtómegjelenések: A témában kollégáink több szakmai fórumon, konferencián vettek részt , nem csak Magyarországon, hanem külföldön is:

Vizsolyi Éva Cseperke: Study of chlorobenzene romoval by ferrate treatment from groundwater applying GC-MS-XV. Italian-Hungarian Symposium on Spechtrochemistry, June 12-16, Pisa, 2016

Vizsolyi Éva Cseperke, Varga Imre Péter, Záray Gyula: Triklór-etilén tartalmú talajvizek ferrát-kezelése során keletkező bomlástermékek meghatározása- IV. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015

Vizsolyi Éva Cseperke: Degradation of chlorobenzene compounds in groundwater by ferrate treatment-European Symposium on Atomic Spectrometry; Eger; 2016

Vizsolyi Éva Cseperke: Alifás alkoholokkal szennyezett vizek ferrátkezelése- VI. Környezetkémiai Szimpózium, 2017 Bakonybél

Írott sajtóban való megjelenések:

Vizsolyi Éva Cseperke: Trichloroethylene removal from water by ferrate treatment- Microchemical Journal, 2016 február

 

 

 

 

 

Ferrát oxidálószer értékesítésének támogatása Bulgáriában, Csehországban és az EU-ban
(GINOP-1.3.1-15-2016-00392)

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Ferrát oxidálószer értékesítésének támogatása Bulgáriában, Csehországban és az EU-ban

Szerződött támogatás összege: 19 950 006 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt befejezési dátuma: 2018.03.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-15-2016-00392

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt indítását követően elkészült a vásárhoz, árubemutatóhoz kapcsolódó tanácsadás, innovációs tanácsadás, piackutatás és kampányterv, elindult a Google AdWords kampány több nyelven. Kialakításra került a www.ferrateoxidant.com honlap német, és angol nyelven.

A projekt keretében 2017. április 4-7. az EMAT Zágráb, 2017. október 4-6. a Belgrádban az ECOFAIR, 2017. október 25-28. Splitben a SASO szakkiállításon veszünk részt, ahol bemutatásra kerül a ferrát  oxidálószer.

A ferrát termék népszerűsítése érdekében 1 külföldi árubemutatót szerveztünk: 2017. december 11-én a németországi Berlinben.

 

 

 

 

 

 

Az Imsys Kft. hulladék nyilvántartó szoftverének informatikai fejlesztése
(GOP-3.3.4-15-2015- 0134)

Kedvezményezett neve: : IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe : Az IMSYS Kft. hulladék nyilvántartó szoftverének informatikai fejlesztése (GOP-3.3.4-15-2015- 0134)

Szerződött támogatás összege: 16 917 750 Ft

Támogatás mértéke :  75 %

A projekt befejezési dátuma : 2015.10.31.

Projekt azonosító száma : GOP-3.3.4-15-2015- 0134

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy olyan szoftver fejlesztése, mely alkalmas a veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartására, a hulladékokkal kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátására  a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően. A program nemzetközi piacokon is értékesíthető, mivel a hulladékos jogi szabályozás az Európai Uniós normáinak megfelelő.

 

 

 

 

 

 

 

Biológiailag nem vagy nehezen lebontható szerves anyagok vegyi kezelésének kutatása és technológia kifejlesztése speciális ipari szennyvizek és felszín alatti szennyezett vizek in situ tisztítására (GINOP-2.1.1-15-2015-0058)

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Biológiailag nem vagy nehezen lebontható szerves anyagok vegyi kezelésének kutatása és technológia kifejlesztése speciális ipari szennyvizek és felszín alatti szennyezett vizek in situ tisztítására

Szerződött támogatás összege:331 064 062 Ft

Támogatás mértéke: 69,1008 %

A projekt befejezési dátuma : 2018.08.30.

Projekt azonosító száma : GINOP-2.1.1-15-2015-0058

Konzorciumi partner: Végh és Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

A projekt tartalmának bemutatása:

Hazánkban és nemzetközi viszonylatban is egyre fokozódó problémaként jelentkezik a biológiai szennyvízkezelés során, a víztisztító rendszeren lényegi lebontás nélkül áthaladó vegyületeket tartalmazó vizek ártalmatlanítása. A tervezett projekt céljaként olyan oxidációs elven alapuló, ipari szennyvíz-kezelési módszert, illetve módszereket kívánunk fejleszteni, amelyek a speciális, biológiailag nem, vagy nehezen lebontható szerves anyagokkal terhelt ipari szennyvizek tisztítására hatékony alternatívát nyújtanak a jelenleg alkalmazott módszerek mellett. Ipari szennyvizek szerves alkotóinak eltávolítására vagy különböző szerves oldószerekkel szennyezett talajvizek tisztítására irányuló nemzetközi kutatások fókuszában az alábbi oxidációs eljárások szerepelnek: ózonizálás, perszulfáttal, hidrogén-peroxiddal, víz radiolizísével vagy oxidációs technikával végzett kezelések. Az eddigi saját kutatási eredményeink azt mutatják, hogy oxidációs eljárással végzett előkezelés az anyamolekulák részbeni lebontásának köszönhetően lehetővé teszi a biodegradáció hatásfokának megnövelését, ily módon biztosítva egy költséghatékony technológia kidolgozását. Szemben az egylépcsős oxidációs eljárásokkal, az általunk javasolt kombinált eljárás további előnyeként említhető, hogy az oxidációs folyamat során keletkező melléktermékek a kezelés révén keletkező vashidroxid csapadékon adszorpciós úton megkötődnek, és az oldatban csak a baktériumok számára szénforrásként könnyebben felhasználható fragmensek maradnak. Három rendszer összeépítése és sorba kapcsolása (oxidáción alapuló eljárás, air-sparging technológia, hatásnövelt biokémiai eljárás) jelentősen megnöveli a szerves szennyezők eltávolításának mértékét és lehetőségét, egymást kiegészítve hatékonyabbá válik a nehezen bomló szerves anyagok eltávolítása a vízből. Ez a tervezett technológia egy floridai kezelési technológiákat kutató cég által javasolt tisztán oxidációs folyamaton alapuló eljárással szemben elektrokémiai úton előállított reagens felhasználását célozza, amelynek adagolása a tisztítandó vízhez egyszerűbben megoldható és folyamatos üzemmódot tesz lehetővé.

 

 

 

 

 

 

 

Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a ferrát vízkezelésben való felhasználása (PIAC_13-1-2013-0191)

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a ferrát vízkezelésben való felhasználása

Szerződött támogatás összege: 374.350.539 Ft

Támogatási intenzitás: 69,98%

Megvalósítási időszak: 2014.02.01-2016.07.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A kutatási projekt tárgya egy a ferrát(VI) előállítását célzó, elektrokémiai elven működő kísérleti berendezés tervezése, megépítése, a ferrát kihozatal szempontjából optimális kísérleti paraméterek meghatározása, a mindenkori ferrát koncentráció in-situ mérésére alkalmas analitikai módszer kidolgozása és az így előállított reagens különböző víztípusok tisztítása során történő alkalmazhatóságának vizsgálata volt.

www.ferrat.hu