Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény értelmében az érintett létesítmények kötelesek

  • az éves CO2 kibocsátását nyomon követni,
  • a kibocsátásról külön jogszabály szerint hitelesített jelentést készíteni,
  • a jelentést az illetékes Hatósághoz minden tárgyévet követő március 31-ig benyújtani.

Az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága a kezdetektől végez ÜHG hitelesítési tevékenységet, melyet kezdetben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) feljogosításával 2013-tól pedig a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT), majd annak utódja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által megítélt akkreditált státusz alatt végez. Az akkreditálási okiratunk száma: NAH-10-0004/2018.

2019. február 28-án hatályba lépett a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló 2019/331/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, amely meghatározza a 2021-2025. és a 2026-2030. közötti évekre vonatkozó ingyenes kiosztás meghatározásának részletszabályait, beleértve az azt megalapozó adatszolgáltatás benyújtásának határidejét és az adatszolgáltatás tartalmát.A 2021-2030. közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket (NIMs) megalapozó adatszolgáltatás keretében kötelezően kitöltendő adatszolgáltatási táblázatokat hitelesítve kell megküldeni az Innovációs és Technológiai Minisztérium Dekarbonizációs Főosztályára 2029 május 31-ig.

A NIMs adatokat csak olyan hitelesítő hitelesítheti, aki rendelkezik a 98-as számú akkreditációs alkalmazási körrel (600/2012/EU bizottsági rendelet I. melléklet: ?98 – A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek”), és a létesítmény tevékenysége szerinti kategóriájú akkreditációval is.

Az IMSYS Kft. a jelenlegi éves felügyeleti eljárásának keretében kérte a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól a 98-as alkalmazási körre a területbővítést. Az eljárás folyamatban van, várhatóan március végén, április elején kapjuk meg a 98-as alkalmazási körrel bővített okiratot.