A 600/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott tevékenység.

« Back to Glossary Index