+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Munka- és Tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek készítése, MEBIR rendszer kiépítése, Munkavédelmi kockázatértékelések, Munkahelyi és munkaegészségügyi mérések, Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység
BővebbenHívjon minket

Munkavédelem és tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatásaink

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek, szabályrendszerek készítése

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Megelőzési stratégia
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend
 • Mentési terv
 • MSZ ISO 45001 (MEBIR) szabvány szerinti rendszer kiépítése, bevezetése
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Robbanásvédelmi dokumentáció

Munkavédelmi kockázatértékelés

 • Munkakörnyezet vizsgálata
 • Képernyős munkahelyek értékelése
 • Gépek, munkaeszközök kockázatfelmérése
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Rákkeltő kockázatbecslés
 • Biológiai kockázatbecslés
 • Legionella kockázatbecslés

Munkahelyi, munkaegészségügyi mérések

 • Munkahelyi zaj és rezgés – Bővebben…
 • Munkahelyi légtér
 • Klímaparaméterek:
  • légsebesség
  • relatív páratartalom
  • hőmérséklet
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Legionella koncentráció

Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység

 • Munkavédelmi megbízotti tevékenység
 • Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések lefolytatása
 • Munkaeszközök vizsgálata (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat / ellenőrző felülvizsgálat)
 • Munka- és tűzvédelmi oktatási tematika készítés, oktatás
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal

Precíz megfelelés a munka- és tűzvédelmi előírásoknak?

A munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak történő megfelelésben segítjük ügyfeleinket. Ezen túlmutatóan komplex munkavédelmi szolgáltatáskörrel állunk rendelkezésére akár gyártás, feldolgozás, tárolás vagy raktározás, akár az építőipar területén végez tevékenységet az Ön cége. Munkánk révén garantálható az egészséget nem veszélyeztető és hosszú távon biztonságos munkavégzés.

Miért vegye igénybe munka- és tűzvédelmi szolgáltatásainkat?

A munkahelyi – akár súlyos, halálos kimenetelű – balesetek legtöbbször elkerülhetők lennének, hiszen ezekért általában a hiányos felkészítés, a be nem tartott munkavédelmi szabályok a felelősek. Ügyfeleink azonban, akik a potenciálisan veszélyes munka- és tűzvédelmi folyamatok átvizsgálását és szabályozását cégünkre bízzák, könnyebben koncentrálhatnak fő tevékenységükre. A szabályzatok elkészítésétől az oktatáson át, az ellenőrzésekig precízen átlátjuk azokat a folyamatokat, kritikus pontokat, melyek veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra vagy az anyagi javakra.

Felelősségteljes gondolkodásra, jogszabályi ismeretekre, tapasztalatra és szakértelemre van szükség e téren is: mi ezt biztosítjuk Önöknek!

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

“Bízza ránk munka- és tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítését a szabályzatok, kockázatértékelések elkészítésétől a munkahelyi, munkaegészségügyi méréseken át egészen a MEBIR rendszer kiépítéséig! Számíthat precizitásunkra és a jogszabályok teljes körű ismeretére.”

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

  Munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok

  Általános munkavédelmi jogszabályok

  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

  5/1993 (XII.26) MüM. rendelet a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról

  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

  2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

  Munkahelyi kóroki tényezők

  5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

  26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

  61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

  49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

  50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

  25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

  33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

  27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

  89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

  22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

  Egyéni védőeszközök

  65/1999.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

  18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

  30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

  Munkaeszközök, gépek, berendezések

  16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

  10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

  47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

  143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

  1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

  35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

  44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

  2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

  Főbb tűzvédelmi és robbanásvédelmi jogszabályok

  Főbb tűzvédelmi jogszabályok:

  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

  30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

  44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

  45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

  239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

  259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

  491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

  9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

  Robbanásvédelem, ATEX

  3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

  35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

  SZAKMAI BLOG

  Kézre-karra ható rezgés

  Miért fontos a rezgésvédelem? A vibrációs expozíció az egyik meghatározó fizikai kóroki tényező, a behatás helyét és irányát tekintve (kézre-karra ható rezgés, egésztest rezgés) számos egészségkárosító hatással rendelkezik (úgymint perifériás érbetegség,...

  Zaj okozta veszélyek (munkahelyi zaj)

  A zaj mint láthatatlan, de hallható veszélyforrás! Fontos zajos-zajjal járó munkahelyen egyéni hallásvédő eszközöket alkalmazni, a halláskárosodás elkerülése érdekében.

  Online munkavédelmi konferencián “jártunk”

  Munkavédelmi konferencia összefoglalója Társaságunk munkatársai részt vettek az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Munkavédelmi Főosztály EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont által szervezett online munkavédelmi konferencián. A Munkavédelem Európai Hete keretében...

  Online munkavédelmi konferencia

  Munkavédelmi konferencia összefoglalója Társaságunk munkatársai részt vettek az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Munkavédelmi Főosztály EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont által szervezett online munkavédelmi konferencián. A 2020. szeptember 24. napján...

  Új jogszabály a kémiai kóroki tényezőkről: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

  2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, és ezzel a korábbi a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát veszette.

  KIEMELT HÍR

  Kézre-karra ható rezgés

  Miért fontos a rezgésvédelem? A vibrációs expozíció az egyik meghatározó fizikai kóroki tényező, a behatás helyét és irányát tekintve (kézre-karra ható rezgés, egésztest rezgés) számos egészségkárosító hatással rendelkezik (úgymint perifériás érbetegség,...