+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Munka- és Tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek készítése, MEBIR rendszer kiépítése, Munkavédelmi kockázatértékelések, Munkahelyi és munkaegészségügyi mérések, Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység
BővebbenHívjon minket

Munkavédelem és tűzvédelem

Munka- és tűzvédelmi szolgáltatásaink

tuzvedelmi-szabalyzat

Munka- és tűzvédelmi szabályzatok, tervek, szabályrendszerek készítése

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Megelőzési stratégia
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend
 • Mentési terv
 • MSZ ISO 45001 (MEBIR) szabvány szerinti rendszer kiépítése, bevezetése
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Tűzriadó terv
 • Robbanásvédelmi dokumentáció
munkavedelmi-kockazatertekles

Munkavédelmi kockázatértékelés

 • Munkakörnyezet vizsgálata
 • Képernyős munkahelyek értékelése
 • Gépek, munkaeszközök kockázatfelmérése
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Rákkeltő kockázatbecslés
 • Biológiai kockázatbecslés
 • Legionella kockázatbecslés
munkahelyi-zajmeres

Munkahelyi, munkaegészségügyi mérések

 • Munkahelyi zaj és rezgés – Bővebben…
 • Munkahelyi légtér
 • Klímaparaméterek:
  • légsebesség
  • relatív páratartalom
  • hőmérséklet
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Legionella koncentráció
munkavedelem

Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, szaktevékenység

 • Munkavédelmi megbízotti tevékenység
 • Munka- és tűzvédelmi ellenőrzések lefolytatása
 • Munkaeszközök vizsgálata (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat / ellenőrző felülvizsgálat)
 • Munka- és tűzvédelmi oktatási tematika készítés, oktatás
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal

Precíz megfelelés a munka- és tűzvédelmi előírásoknak?

A munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak történő megfelelésben segítjük ügyfeleinket. Ezen túlmutatóan komplex munkavédelmi szolgáltatáskörrel állunk rendelkezésére akár gyártás, feldolgozás, tárolás vagy raktározás, akár az építőipar területén végez tevékenységet az Ön cége. Munkánk révén garantálható az egészséget nem veszélyeztető és hosszú távon biztonságos munkavégzés.

Miért vegye igénybe munka- és tűzvédelmi szolgáltatásainkat?

A munkahelyi – akár súlyos, halálos kimenetelű – balesetek legtöbbször elkerülhetők lennének, hiszen ezekért általában a hiányos felkészítés, a be nem tartott munkavédelmi szabályok a felelősek. Ügyfeleink azonban, akik a potenciálisan veszélyes munka- és tűzvédelmi folyamatok átvizsgálását és szabályozását cégünkre bízzák, könnyebben koncentrálhatnak fő tevékenységükre. A szabályzatok elkészítésétől az oktatáson át, az ellenőrzésekig precízen átlátjuk azokat a folyamatokat, kritikus pontokat, melyek veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra vagy az anyagi javakra.

Felelősségteljes gondolkodásra, jogszabályi ismeretekre, tapasztalatra és szakértelemre van szükség e téren is: mi ezt biztosítjuk Önöknek!

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

„Bízza ránk munka- és tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítését a szabályzatok, kockázatértékelések elkészítésétől a munkahelyi, munkaegészségügyi méréseken át egészen a MEBIR rendszer kiépítéséig! Számíthat precizitásunkra és a jogszabályok teljes körű ismeretére.”

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

Adatvédelem

8 + 15 =

Munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok

Általános munkavédelmi jogszabályok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

5/1993 (XII.26) MüM. rendelet a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Munkahelyi kóroki tényezők

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998 (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Egyéni védőeszközök

65/1999.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

Munkaeszközök, gépek, berendezések

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Főbb tűzvédelmi és robbanásvédelmi jogszabályok

Főbb tűzvédelmi jogszabályok:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Robbanásvédelem, ATEX

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

SZAKMAI BLOG

Egy napelemrendszer átgondolatlan telepítésének következményei

A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a...

Szakmai gyakorlat az IMSYS-nél!

Szakmai gyakorlat letöltésére várunk analitikai kémia, illetve környezeti mintavétel iránt érdeklődő, természettudományos szakon aktív félévvel rendelkező BSc, illetve MSc hallgatókat. Jelentkezni az imsys@imsys.hu címen lehet önéletrajzzal és motivációs...

IMSYS akkreditáció újabb öt évre!

A NAH által NAH-1-1626/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunkban vállalunk méréseket talaj-, felszíni és felszín alatti víz-, szennyvíz-, szennyvíziszap-, ivóvíz, fürdővíz és hulladék akkreditált laboratóriumi mérések formájában.

1. MAGYAR MOBIL HŐTÁROLÓ WORKSHOP

2024 február 9-én egész napos workshop-ot szervez az Imsys Kft. és a Thermofoam Kft. a BME-n. A rendezvény a 2021-2.1.2-HŐ-2021-00004 „Hulladékhő tárolására és szállítására alkalmas hőtároló egység kifejlesztése” című project disszeminációs programjának a része. Várjuk szeretettel!

KIEMELT HÍR

Egy napelemrendszer átgondolatlan telepítésének következményei

A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a...