+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Környezetvédelem

Környezetvédelmi engedélykérelmek készítése, Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése, Környezetvédelmi mérések és vizsgálatok, Környezetvédelmi tanácsadás, megbízotti tevékenység, Üvegházhatású gázkibocsátás hitelesítés
BővebbenHívjon minket

Környezetvédelem

Környezetvédelmi szolgáltatásaink

kornyezetvedelmi

Környezetvédelmi engedélykérelmek készítése

 • Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)
 • Előzetes konzultáció
 • Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció (KHV)
 • Egységes környezethasználati engedélykérelem (IPPC/EKHE)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Hulladékgazdálkodási (előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás, gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem) engedély kérelem, illetve ehhez kapcsolódó szabályzatok (tárolóhely, üzemi gyűjtőhely) elkészítése
 • Helyhez kötött légszennyező forrás engedélykérelem
 • Fémkereskedelmi engedély kérelem
 • Telepengedély kérelem
imsys

Környezetvédelmi mérések, vizsgálatok

 • Környezeti zaj mérés, jegyzőkönyv készítés, hatásterület lehatárolás – Bővebben…
 • Levegőtisztaság-védelmi mérések (helyhez kötött légszennyező pontforrás- és munkahelyi légtér)
 • Zajmérés (környezeti- és munkahelyi)
 • Zajtérkép készítés (IMMI 2021 szoftver)
 • Légszennyezőanyag terjedésmodellezés
 • Rezgésmérés: kéz- karra, és egész testre ható rezgések mérése – Bővebben…
kornyezetvedelem-uhg

Üvegházhatású gázkibocsátás hitelesítés

 • CO2 kibocsátási jelentések hitelesítése
 • Térítésmentes kvótakérelemhez kapcsolódó jelentések hitelesítése
 • Bővebben…
kornyezetvedelmi

Környezetvédelmi tanulmányok, dokumentációk készítése

 • Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Zajkibocsátási határérték kérelem
 • Hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok (tárolóhely, üzemi gyűjtőhely) elkészítése
 • Építési engedély kérelem környezetvédelmi tervfejezet
 • Üzemi kárelhárítási terv
 • Hatásterület lehatárolás (levegőtisztaság-védelem; zajvédelem)
 • Egyéb környezetvédelmi témájú tanulmányok
bögre

Környezetvédelmi tanácsadás, megbízotti tevékenység

 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Jogszabályfigyelés, környezetvédelmi jogszabály változások nyomon követése
 • Környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata
 • Jogszabályban előírt éves, negyedéves környezetvédelmi adatszolgáltatások, bevallások készítése
 • Környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, tanácsadás (ISO 14001)

Miért van szükség környezetvédelmi szakemberekre?

Mert rendelkezünk egyrészt azokkal a szakértői engedélyekkel (Mérnöki Kamaránál nyilvántartott SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3; SZKV-1.4 területi jogosultsággal és K-Sz klímavédelmi szakértői jogosultsággal), másrészt azzal a szakmai kompetenciával, amelyre Önnek céljai hatékony eléréséhez szüksége van.

Környezetvédelmi engedélyekre van szüksége projektjéhez, vagy cége adatszolgáltatásra kötelezett? Esetleg új beruházása kapcsán előzetes vizsgálati dokumentációra van szüksége? Számíthat ránk!

Miért választanak minket környezetvédelmi tanácsadójuknak ügyfeleink?

Mert több mint 25 éves szakmai tapasztalat van a hátunk mögött. Társaságunk alkalmazottjai megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel, illetve kiváló angol nyelvtudással állnak a jelenlegi és a leendő ügyfeleink rendelkezésére. Mert komplex, egymásra épülő szolgáltatási köröket tudunk felmutatni. Ügyfeleink egyszerre hét üzletágunk szolgáltatásai közül választhatnak projektjeik igényeinek megfelelően, egyetlen cégen belül! A legtöbb projekt általában többféle tudás integrálását is igényli. Tehát akár jól felszerelt vizsgálati laboratóriumainkat, akár környezetvédelmi szoftvereinket vagy más, projektjéhez illeszkedő szaktudásunkat venné igénybe, teljes szakmai hátterünk az Ön sikere szolgálatában áll!

Figyelemreméltó tudás és szakértelem halmozódott fel cégünkben, mindez pedig ügyfeleink elégedettségének egyik záloga.

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

„A környezetvédelem területén minden engedély kérelmet elkészítünk, a környezetbe jutó kibocsátásokat mérjük, elemezzük, a jogi előírásokat naprakészen követjük és segítjük partnereinket abban, hogy az előírásokban és hatósági eljárásokban eligazodjanak.”

Vallus Gábor, környezetvédelmi és iparbiztonsági üzletágvezető

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

Adatvédelem

5 + 15 =

Akkreditálási okiratok

akkreditalas  akkreditalas  

Nyilatkozatok

Letölthető tájékoztató

Fő környezetvédelmi jogszabályok

Általános környezetvédelmi jogszabályok

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet A környezeti alapnyilvántartásról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról

270/2003. (XII.24.) Korm rendelet Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározása módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

13/2015. (III.31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III.31.) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

1/2009. (I.30.) EüM rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Levegőtisztaság-védelem

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet Az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

2010. évi CXVII. Törvény A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet A levegő védelméről

4/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

8/2011. (III. 17.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről

6/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

118/2011. (XII.15.) VM rendelet A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

145/2012. (VII.3.) Korm. Rendelet A szén-dioxid geológiai tárolásáról

110/2013. (XII.4.) VM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

26/2014. (III. 25.) VM rendelet Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról

53/2014. (XII.13.) NFM rendelet Az egyes folyékony tüzelő – és fűtőanyagok kéntartalmáról

14/2015. (II.10.) Kormány rendelet A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

53/2017. (X.18.) FM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

ÜHG

2005. évi XV. törvény Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről

41/2015. (VII.3.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 212. évi CCXVII.törvény végrehajtásának egyes szabályairól

295/2012. (X.16.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

„45/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról

80/2012. (XII.28.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

2012. évi CCXVII. törvény Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról

2008/98/EK A hulladékokról és az egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

2013. évi CXL törvény A fémkereskedelemről

443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről

333/2011/EU rendelet Az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

715/2013/EU rendelet A réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

309/2014. (XII.11.) Kormány rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

246/2014. (IX.29.) Kormány rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

45/2012. (V.8.) VM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22.

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet A betétdíj alkalmazásának szabályairól

20/2006. (IV.5). KvVm rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

1013/2006/EK rendelet A hulladékszállításról

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

144/2012. (XII.27.) VM rendelet A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

145/2012. (XII.27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

95/2013. (X.14.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

29/2014. (XI.28.) FM rendelet A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

369/2014. (XII.30.) Kormány rendelet A hulladékká vált gépjárművekről

43/2016. (VI.28.) FM rendelet A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

14/2008. (IV.3) GKM rendelet A bányászati hulladékok kezeléséről

Zaj- és rezgésvédelem

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

29/2001. (XII.23.) KöM-GM rendelet Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

140/2001. (VIII.8.) Kormány rendelet Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Víz, szennyvíz

1995. évi LVII. Törvény A vízgazdálkodásról

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

178/1998. (XI. 6.) Kormány rendelet A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet A felszín alatti vizek vizsgálatnak egyes szabályairól

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

438/2015. (XII.28.) Kormány rendelet A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

41/2017. (XII.29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

6/2009. KvvM- EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

Gyakori kérdések

Új beruházást tervezek, milyen tevékenység esetén kell előzetes vizsgálati dokumentációt, vagy környezeti hatásvizsgálati dokumentációt készíttetnem?

A fenti dokumentációkra akkor van szüksége, ha a tervezett tevékenység, vagy a terület nagysága a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott tevékenység mely lehet új tevékenység vagy meglévő tevékenység 25%-os kapacitásbővítése is.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt, környezeti hatásvizsgálatot mikor kell elkészíttetni?

Az előzetes vizsgálati dokumentáció, a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megelőzi az építési engedély kérelem benyújtását.

IMSYS Kft. szakemberei rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve egyéb környezetvédelmi témájú szakértői tevékenységhez kötött dokumentáció elkészítéséhez szükséges jogosultságokkal?

Igen, szakértőink a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3; SZKV-1.4 területi jogosultságokkal rendelkező szakértők, nagy szakmai tapasztalattal.

Pontforrás méréshez, munkahelyi légtér méréshez rendelkeznek akkreditációval?

Igen, az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriuma a NAH által NAH-1-1626/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Környezeti és munkahelyi zaj méréshez rendelkeznek akkreditációval?

Igen, az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriuma a NAH által NAH-1-1626/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Honnan tudható, hogy az Imsys Kft. akkreditált-e egy adott mérésre?

Az akkreditációs méréseink listája folyamatosan bővül, a legfrissebb lista, a részletező okirattal az IMSYS honlapon, illetve a Nemzeti Akkreditációs Hivatal (NAH) honlapján található. Kérdés esetén hívjon minket a legújabb akkreditációs információk megtalálásához.

Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezem, az engedély megújítására vonatkozó kérelmet mikor kell benyújtani?

Az engedély időbeli hatályának lejárata előtt legalább 75 nappal korábban új engedély iránti kérelmet kell benyújtani. Az IMSYS Kft. munkatársai megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedély kérelem összeállításához.

A hulladékgazdálkodási (kezelési) engedély kérelem benyújtásának van valamilyen speciális feltétele?

Az adott telephelyre az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet figyelembevételével telephelyengedéllyel kell rendelkezni, mely feltétele a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának. Az előbbieken kívül a kérelmezőnek bizonyítania kell a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71.§-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg.
A hulladékgazdálkodási engedély kérelem abban az esetben kerül kiadásra, amennyiben a beadott kérelem maradéktalanul megfelel minden feltétel tekintetében a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben leírtaknak.

Az e-papír szolgáltatást kell igénybe venni a környezetvédelmi témájú engedély kérelmek, dokumentációk beadása során?

Igen, 2018. január 1-jétől a vonatkozó törvény előírja, hogy elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. Az előterjeszteni kívánt környezetvédelmi és természetvédelmi kérelem benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség a gazdálkodó szervezet területileg illetékes Hatóság (Járási Hivatal) hivatali kapuján keresztül. A nem megfelelően előterjesztett (pl. papír alapon) kérelem hatálytalan, eljárás megindítására és elbírálására nem alkalmas.
Az e-papír szolgáltatás használatához ügyfélkapura, illetve cégkapura van szükség. Az IMSYS Kft. megfelelő meghatalmazás útján be tudja nyújtani a partnerei környezetvédelmi témájú dokumentációit, rendelkezik az ehhez szükséges jogosultságokkal.

A tevékenységem során hulladék képződik, saját nem engedélyezett szállítójárművemmel ezt saját magam is elszállíthatom?

Igen, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján a gazdálkodó szervezet a nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén lévő üzemi gyűjtőhelyre, vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállíthatja.

A beruházási, építési tevékenységem során föld kerül kitermelésre, amelynek egy része nem kerül hasznosításra a területen? Ebben az esetben figyelembe tudom venni a Ht. 63. § (5) bekezdésében leírtakat?

A hivatkozott bekezdésben rögzítésre került, hogy az előzetes felmérésre, a felhasználás feltételeire, a tervezett felhasználás előzetes, illetve megtörtént felhasználás utólagos igazolására vonatkozó előírásokat kormányrendelet tartalmazza. Az említett kormányrendelet azonban egyelőre nem jelent meg, sajnos addig a leírtakat nem tudjuk figyelembe venni. A kitermelt földet, ha nem a területen kerül hasznosításra továbbra is hulladéknak kell tekinteni.

SZAKMAI BLOG

IMSYS akkreditáció újabb öt évre!

A NAH által NAH-1-1626/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunkban vállalunk méréseket talaj-, felszíni és felszín alatti víz-, szennyvíz-, szennyvíziszap-, ivóvíz, fürdővíz és hulladék akkreditált laboratóriumi mérések formájában.

XXII. Környezetvédelmi és iparbiztonsági konferencia

2022. május 18. és 20. között ismét megrendezésre kerül a Környezetvédelmi és Iparbiztonsági Konferencia, immár XXII. alkalommal. A konferencia célja a tartalmas tapasztalatcsere és személyes kapcsolatépítés a terület szakemberei számára.

Kriogén mintaelőkészítés

Új szolgáltatással bővítettük portfóliónkat a mintaelőkészítés területén! Az IMSYS Kft. akkreditált laboratóriuma immár lehetőséget biztosít hőérzékeny és nehezen kezelhető minták előkészítésére analitikai és egyéb vizsgálatotokhoz.  A SPEX 6875 egy olyan kriogén...

KIEMELT HÍR

Egy napelemrendszer átgondolatlan telepítésének következményei

A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a...