+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Környezetvédelem

Környezetvédelmi engedélykérelmek készítése, Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése, Környezetvédelmi mérések és vizsgálatok, Környezetvédelmi tanácsadás, megbízotti tevékenység, Üvegházhatású gázkibocsátás hitelesítés
BővebbenHívjon minket

Környezetvédelem

Környezetvédelmi szolgáltatásaink

Környezetvédelmi engedélykérelmek készítése

 • Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)
 • Előzetes konzultáció
 • Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció (KHV)
 • Egységes környezethasználati engedélykérelem (IPPC/EKHE)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Hulladékgazdálkodási (előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás, gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem) engedély kérelem, illetve ehhez kapcsolódó szabályzatok (tárolóhely, üzemi gyűjtőhely) elkészítése
 • Helyhez kötött légszennyező forrás engedélykérelem
 • Fémkereskedelmi engedély kérelem
 • Telepengedély kérelem

Környezetvédelmi mérések, vizsgálatok

 • Környezeti zaj mérés, jegyzőkönyv készítés, hatásterület lehatárolás – Bővebben…
 • Levegőtisztaság-védelmi mérések (helyhez kötött légszennyező pontforrás- és munkahelyi légtér)
 • Zajmérés (környezeti- és munkahelyi)
 • Zajtérkép készítés (IMMI 2021 szoftver)
 • Légszennyezőanyag terjedésmodellezés
 • Rezgésmérés: kéz- karra, és egész testre ható rezgések mérése – Bővebben…

Üvegházhatású gázkibocsátás hitelesítés

 • ÜHG engedély kérelem készítése
 • CO2 kibocsátás jelentés akkreditált hitelesítése
 • NER adatlap hitelesítése
 • Bővebben…

Környezetvédelmi tanulmányok, dokumentációk készítése

 • Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Zajkibocsátási határérték kérelem
 • Hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok (tárolóhely, üzemi gyűjtőhely) elkészítése
 • Építési engedély kérelem környezetvédelmi tervfejezet
 • Üzemi kárelhárítási terv
 • Hatásterület lehatárolás (levegőtisztaság-védelem; zajvédelem)
 • Egyéb környezetvédelmi témájú tanulmányok

Környezetvédelmi tanácsadás, megbízotti tevékenység

 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Jogszabályfigyelés, környezetvédelmi jogszabály változások nyomon követése
 • Környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata
 • Jogszabályban előírt éves, negyedéves környezetvédelmi adatszolgáltatások, bevallások készítése
 • Környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, tanácsadás (ISO 14001)

Miért van szükség környezetvédelmi szakemberekre?

Mert rendelkezünk egyrészt azokkal a szakértői engedélyekkel (Mérnöki Kamaránál nyilvántartott SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3; SZKV-1.4 területi jogosultsággal és K-Sz klímavédelmi szakértői jogosultsággal), másrészt azzal a szakmai kompetenciával, amelyre Önnek céljai hatékony eléréséhez szüksége van.

Környezetvédelmi engedélyekre van szüksége projektjéhez, vagy cége adatszolgáltatásra kötelezett? Esetleg új beruházása kapcsán előzetes vizsgálati dokumentációra van szüksége? Számíthat ránk!

Miért választanak minket környezetvédelmi tanácsadójuknak ügyfeleink?

Mert több mint 25 éves szakmai tapasztalat van a hátunk mögött. Társaságunk alkalmazottjai megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel, illetve kiváló angol nyelvtudással állnak a jelenlegi és a leendő ügyfeleink rendelkezésére. Mert komplex, egymásra épülő szolgáltatási köröket tudunk felmutatni. Ügyfeleink egyszerre hét üzletágunk szolgáltatásai közül választhatnak projektjeik igényeinek megfelelően, egyetlen cégen belül! A legtöbb projekt általában többféle tudás integrálását is igényli. Tehát akár jól felszerelt vizsgálati laboratóriumainkat, akár környezetvédelmi szoftvereinket vagy más, projektjéhez illeszkedő szaktudásunkat venné igénybe, teljes szakmai hátterünk az Ön sikere szolgálatában áll!

Figyelemreméltó tudás és szakértelem halmozódott fel cégünkben, mindez pedig ügyfeleink elégedettségének egyik záloga.

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

“A környezetvédelem területén minden engedély kérelmet elkészítünk, a környezetbe jutó kibocsátásokat mérjük, elemezzük, a jogi előírásokat naprakészen követjük és segítjük partnereinket abban, hogy az előírásokban és hatósági eljárásokban eligazodjanak.”

Minárovits Zsuzsanna, környezetvédelmi és iparbiztonsági üzletágvezető

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

  Akkreditálási okiratok

  akkreditálási okirat anyagvizsgáló laboratórium     

  Nyilatkozatok

  Letölthető tájékoztató

  Fő környezetvédelmi jogszabályok

  Általános környezetvédelmi jogszabályok

  1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól

  78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet A környezeti alapnyilvántartásról

  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

  71/2015. (III.30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

  2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról

  270/2003. (XII.24.) Korm rendelet Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározása módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

  90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

  93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

  2/2005. (I.11.) Korm. rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

  57/2013. (II.27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

  13/2015. (III.31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

  14/2015. (III.31.) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

  4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

  32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól

  1/2009. (I.30.) EüM rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

  Levegőtisztaság-védelem

  4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

  7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet Az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

  2010. évi CXVII. Törvény A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

  306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet A levegő védelméről

  4/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

  8/2011. (III. 17.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről

  6/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

  118/2011. (XII.15.) VM rendelet A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

  145/2012. (VII.3.) Korm. Rendelet A szén-dioxid geológiai tárolásáról

  110/2013. (XII.4.) VM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

  26/2014. (III. 25.) VM rendelet Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásnak korlátozásáról

  53/2014. (XII.13.) NFM rendelet Az egyes folyékony tüzelő – és fűtőanyagok kéntartalmáról

  14/2015. (II.10.) Kormány rendelet A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

  53/2017. (X.18.) FM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

  ÜHG

  2005. évi XV. törvény Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről

  41/2015. (VII.3.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

  410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 212. évi CCXVII.törvény végrehajtásának egyes szabályairól

  295/2012. (X.16.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

  “45/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról

  80/2012. (XII.28.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

  2012. évi CCXVII. törvény Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

  Hulladékgazdálkodás

  2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról

  2008/98/EK A hulladékokról és az egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

  2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

  2013. évi CXL törvény A fémkereskedelemről

  443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről

  333/2011/EU rendelet Az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

  715/2013/EU rendelet A réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

  385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

  72/2013. (VIII.27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről

  439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

  309/2014. (XII.11.) Kormány rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

  246/2014. (IX.29.) Kormány rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

  225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

  271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

  23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

  45/2012. (V.8.) VM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

  45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

  240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22.

  209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet A betétdíj alkalmazásának szabályairól

  20/2006. (IV.5). KvVm rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

  91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

  1013/2006/EK rendelet A hulladékszállításról

  180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

  442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

  443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

  445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

  144/2012. (XII.27.) VM rendelet A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

  145/2012. (XII.27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

  318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

  95/2013. (X.14.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

  197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

  29/2014. (XI.28.) FM rendelet A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

  369/2014. (XII.30.) Kormány rendelet A hulladékká vált gépjárművekről

  43/2016. (VI.28.) FM rendelet A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

  12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

  14/2008. (IV.3) GKM rendelet A bányászati hulladékok kezeléséről

  Zaj- és rezgésvédelem

  280/2004. (X.20.) Korm. rendelet A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

  93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

  27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

  29/2001. (XII.23.) KöM-GM rendelet Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

  140/2001. (VIII.8.) Kormány rendelet Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

  25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

  22/2005. (VI.24.) EüM rendelet A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

  Víz, szennyvíz

  1995. évi LVII. Törvény A vízgazdálkodásról

  123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

  178/1998. (XI. 6.) Kormány rendelet A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

  43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról

  201/2001. (X.25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

  50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

  30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet A felszín alatti vizek vizsgálatnak egyes szabályairól

  31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

  28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

  220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

  27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

  30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

  438/2015. (XII.28.) Kormány rendelet A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

  41/2017. (XII.29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

  6/2009. KvvM- EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

  Gyakori kérdések

  Új beruházást tervezek, milyen tevékenység esetén kell előzetes vizsgálati dokumentációt, vagy környezeti hatásvizsgálati dokumentációt készíttetnem?

  A fenti dokumentációkra akkor van szüksége, ha a tervezett tevékenység, vagy a terület nagysága a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott tevékenység mely lehet új tevékenység vagy meglévő tevékenység 25%-os kapacitásbővítése is.

  Az előzetes vizsgálati dokumentációt, környezeti hatásvizsgálatot mikor kell elkészíttetni?

  Az előzetes vizsgálati dokumentáció, a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megelőzi az építési engedély kérelem benyújtását.

  IMSYS Kft. szakemberei rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve egyéb környezetvédelmi témájú szakértői tevékenységhez kötött dokumentáció elkészítéséhez szükséges jogosultságokkal?

  Igen, szakértőink a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott SZKV-1.1; SZKV-1.2; SZKV-1.3; SZKV-1.4 területi jogosultságokkal rendelkező szakértők, nagy szakmai tapasztalattal.

  Pontforrás méréshez, munkahelyi légtér méréshez rendelkeznek akkreditációval?

  Igen, az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriuma a NAH által NAH-1-1626/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

  Környezeti és munkahelyi zaj méréshez rendelkeznek akkreditációval?

  Igen, az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratóriuma a NAH által NAH-1-1626/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

  Honnan tudható, hogy az Imsys Kft. akkreditált-e egy adott mérésre?

  Az akkreditációs méréseink listája folyamatosan bővül, a legfrissebb lista, a részletező okirattal az IMSYS honlapon, illetve a Nemzeti Akkreditációs Hivatal (NAH) honlapján található. Kérdés esetén hívjon minket a legújabb akkreditációs információk megtalálásához.

  Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezem, az engedély megújítására vonatkozó kérelmet mikor kell benyújtani?

  Az engedély időbeli hatályának lejárata előtt legalább 75 nappal korábban új engedély iránti kérelmet kell benyújtani. Az IMSYS Kft. munkatársai megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedély kérelem összeállításához.

  A hulladékgazdálkodási (kezelési) engedély kérelem benyújtásának van valamilyen speciális feltétele?

  Az adott telephelyre az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet figyelembevételével telephelyengedéllyel kell rendelkezni, mely feltétele a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának. Az előbbieken kívül a kérelmezőnek bizonyítania kell a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71.§-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg.
  A hulladékgazdálkodási engedély kérelem abban az esetben kerül kiadásra, amennyiben a beadott kérelem maradéktalanul megfelel minden feltétel tekintetében a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben leírtaknak.

  Az e-papír szolgáltatást kell igénybe venni a környezetvédelmi témájú engedély kérelmek, dokumentációk beadása során?

  Igen, 2018. január 1-jétől a vonatkozó törvény előírja, hogy elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. Az előterjeszteni kívánt környezetvédelmi és természetvédelmi kérelem benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség a gazdálkodó szervezet területileg illetékes Hatóság (Járási Hivatal) hivatali kapuján keresztül. A nem megfelelően előterjesztett (pl. papír alapon) kérelem hatálytalan, eljárás megindítására és elbírálására nem alkalmas.
  Az e-papír szolgáltatás használatához ügyfélkapura, illetve cégkapura van szükség. Az IMSYS Kft. megfelelő meghatalmazás útján be tudja nyújtani a partnerei környezetvédelmi témájú dokumentációit, rendelkezik az ehhez szükséges jogosultságokkal.

  A tevékenységem során hulladék képződik, saját nem engedélyezett szállítójárművemmel ezt saját magam is elszállíthatom?

  Igen, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján a gazdálkodó szervezet a nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén lévő üzemi gyűjtőhelyre, vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállíthatja.

  A beruházási, építési tevékenységem során föld kerül kitermelésre, amelynek egy része nem kerül hasznosításra a területen? Ebben az esetben figyelembe tudom venni a Ht. 63. § (5) bekezdésében leírtakat?

  A hivatkozott bekezdésben rögzítésre került, hogy az előzetes felmérésre, a felhasználás feltételeire, a tervezett felhasználás előzetes, illetve megtörtént felhasználás utólagos igazolására vonatkozó előírásokat kormányrendelet tartalmazza. Az említett kormányrendelet azonban egyelőre nem jelent meg, sajnos addig a leírtakat nem tudjuk figyelembe venni. A kitermelt földet, ha nem a területen kerül hasznosításra továbbra is hulladéknak kell tekinteni.

  SZAKMAI BLOG

  Kézre-karra ható rezgés

  Miért fontos a rezgésvédelem? A vibrációs expozíció az egyik meghatározó fizikai kóroki tényező, a behatás helyét és irányát tekintve (kézre-karra ható rezgés, egésztest rezgés) számos egészségkárosító hatással rendelkezik (úgymint perifériás érbetegség,...

  Nagytisztaságú vizek

  Mik azok a nagytisztaságú vizek? Hogyan lehet előállítani őket és ellenőrizni a minőségüket? Gyorstalpaló összefoglaló.

  Akkreditált munkahelyi rezgésmérés

  Az IMSYS Kft. Zajvédelmi vizsgálócsoportja vállalja akkreditált munkahelyi rezgések, mint kéz-karra ill. egész testre ható rezgések vizsgálatát.

  Milyen a modern fertőtlenítés?

  A fertőtlenítés technológiájában komoly változások álltak be az utóbbi években – ezzel kapcsolatban ajánljuk a bioZone cikkét.

  A divat mérgező hatásai

  A textilgyártás során felhasznált veszélyes anyagok egy része a mosás során felszabadul, és a vegyszerek ily módon a természetbe jutnak.

  KIEMELT HÍR

  Kézre-karra ható rezgés

  Miért fontos a rezgésvédelem? A vibrációs expozíció az egyik meghatározó fizikai kóroki tényező, a behatás helyét és irányát tekintve (kézre-karra ható rezgés, egésztest rezgés) számos egészségkárosító hatással rendelkezik (úgymint perifériás érbetegség,...