+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény értelmében, valamint a 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet és a Bizottság (EU) 2018/2066 végrehajtási rendelet alapján az érintett létesítmények kötelesek:

  • az éves CO2 kibocsátás és a tevékenységi szint meghatározásához szükséges adatokat nyomon követni,
  • akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített éves CO2 kibocsátási jelentést készíteni,
  • akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített ingyenes kiosztást megalapozó ALC jelentést készíteni, valamint
  • mindezen jelentések illetékes Hatósághoz határidőre történtő benyújtására.

Az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága hitelesítési tevékenységet már 2006-tól végez. Kezdetben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) feljogosításával, majd a jogi környezet változásából adódóan 2013-tól a sikeres akkreditálási eljárást követően akkreditált státuszban végzi ÜHG hitelesítési tevékenységét. A jelenleg érvényes akkreditálási okiratunk száma: NAH-10-0004/2023.

Az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága elkötelezett a magas színvonalú szakmai tevékenység végzésére, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások követésére, végrehajtására, a minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztésére, az ügyfelek visszajelzéseinek értékelésére, az esetleges panasz vagy fellebbezés kivizsgálására, kezelésére (Minőségpolitikai nyilatkozat, Panaszkezelési és fellebbezéskezelési szabályozás), továbbá a pártatlanság fenntartására és az objektivitás megtartására (Pártatlansági nyilatkozat).

Az ÜHG Hitelesítő üzletág jelenleg az alábbi akkreditálási alkalmazási körben végez hitelesítési tevékenységet:

Tevékenységcsoport számaAkkreditálási alkalmazási kör
1bTüzelőanyagok létesítményekben történő elégetése, korlátozások nélkül
6Mész előállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása
6Kerámiatermékek égetéses előállítása
6Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása
8Ipari korom előállítása
98A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek
Megosztás