(+36)-1-430-0014 imsys@imsys.hu

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény értelmében az érintett létesítmények kötelesek

  • az éves CO2 kibocsátását nyomon követni,
  • a kibocsátásról külön jogszabály szerint hitelesített jelentést készíteni,
  • a jelentést az illetékes Hatósághoz minden tárgyévet követő március 31-ig benyújtani.

Az IMSYS Kft. ÜHG Hitelesítő üzletága a kezdetektől végez ÜHG hitelesítési tevékenységet, melyet kezdetben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) feljogosításával 2013-tól pedig a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT), majd annak utódja a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által megítélt akkreditált státusz alatt végez. Az akkreditálási okiratunk száma: NAH-10-0004/2018.

Az ÜHG Hitelesítő üzletág jelenleg az alábbi akkreditálási alkalmazási körben végez hitelesítési tevékenységet:

 

Tevékenységcsoport száma Akkreditálási alkalmazási kör
1b Tüzelőanyagok létesítményekben történő elégetése, korlátozások nélkül
6 Mész előállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása
8 Ipari korom előállítása
98 A 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek