+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Iparbiztonság

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés, Kritikus infrastruktúra védelem (KIV), Kémiai biztonság, ADR
BővebbenHívjon minket

Iparbiztonság

Iparbiztonsági szolgáltatásaink

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

 • Üzemazonosítás
 • Engedélyezési eljárások lefolytatása
 • Biztonsági dokumentáció készítés, felülvizsgálat:
  • Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET),
  • Biztonsági Elemzés (BE),
  • Biztonsági Jelentés (BJ),
  • Belső Védelmi Terv (BVT)
 • SKET, BVT oktatás, gyakoroltatás
 • Javaslatok kockázatcsökkentő intézkedések bevezetésére
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal

Létfontosságú rendszerek és létesítmények (Kritikus Infrastruktúra Védelem)

 • Azonosítási jelentés (kockázatelemzés) készítése
 • Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) készítése, felülvizsgálata
 • Biztonsági összekötő személy delegálása
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal

Kémiai biztonság

 • Veszélyes anyagok hatósági bejelentése
 • Biztonsági adatlap készítés, felülvizsgálat, fordítás
 • REACH regisztráció
 • CLP osztályozás, címkézés
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Rákkeltő anyagokkal kapcsolatos előírásoknak való megfelelés

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tanácsadás (ADR)

 • ADR tanácsadás
 • ADR oktatás
 • Biztonsági tanácsadó delegálása

Miért van szükség iparbiztonsági szakértőinkre?

Mert ügyfeleink számára teljes körűen biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak történő megfelelést. Rendelkezésre álló következmény- és kockázatszámító szoftverünk és szakmai kompetenciánk révén az iparbiztonsági tanácsadástól a hatósági kapcsolattartásig segítséget nyújtunk megbízóinknak rájuk rótt kötelezettségeik teljesítésében. Cégünk megtalálható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett Tanácsadó vállalkozások listáján.

Hogyan segíti munkánk az üzemeket az iparbiztonság területén?

Küszöbérték alatti üzemek és veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítását, engedélyeztetését, valamint az ehhez szükséges biztonsági dokumentációk, kockázatértékelés és védelmi tervek készítését végezzük.

Referenciáink között főként a veszélyes anyagokat nagy mennyiségben felhasználó gyárak (vegyipar, gyógyszeripar, fémipar), erőművek, vízművek, szennyvíztelepek, logisztikai központok, ammóniás hűtőrendszert alkalmazó üzemek (húsipar, élelmiszeripar, hűtőraktárak), műtrágya és növényvédőszer raktárak szerepelnek.

Az agrárgazdasági szektorban, energiaszektorban, vízgazdálkodásban, egészségügyben, rendvédelmi, honvédelmi, pénzügyi területen pedig létfontosságú rendszerelemek és létesítmények azonosítását, kockázatelemzését, üzemeltetői biztonsági tervét készítjük el.
Kémiai biztonság területén is állunk ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó veszélyes anyagok bejelentéséről, REACH, CLP rendeleteknek való megfelelésről vagy ADR tanácsadásról.

Komplex háttérinfrastruktúránk révén az iparbiztonsághoz kapcsolódó egyéb előírásoknak történő megfelelésben is segítjük ügyfeleinket, többek között munkavédelem, tűzvédelem terén, valamint saját laboratóriumaink szolgáltatásai által.

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

Elkötelezett és lendületes csapatunk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi engedélyezési feladatok lebonyolítása mellett a kritikus infrastruktúra védelem előírásainak való megfelelésben is segíti partnereinket.

Célunk az, hogy a magas színvonalú szakmai dokumentációk elkészítése mellett – az elmúlt évtizedek gyakorlati tapasztalataira támaszkodva – a kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki, megelőzési intézkedésekkel kapcsolatos szaktudásunkkal is támogassuk a hozzánk forduló üzemeket.

Kőfaragó György
iparbiztonsági vezető tanácsadó

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

  Iparbiztonsági jogszabályok

  Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek (SEVESO)

  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

  219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

  51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

  208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

  Kritikus Infrastruktúra Védelem (KIV)

  2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

  540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13) Korm. rendelet módosításáról

  246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

  Veszélyesáru-szállítás (ADR)

  2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás “A” és “B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

  61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

  7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

  Kémiai biztonság

  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

  REACH rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.

  CLP rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

  SZAKMAI BLOG

  Üzemi kárelhárítási terv vagy vízkárelhárítási terv?

  Az üzemi kárelhárítási terv készítését, felülvizsgálatát a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységekről szóló 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti. Az IMSYS Kft. munkatársai rendelkeznek az ehhez szükséges megfelelő jogosultsággal, illetve szakmai tapasztalattal.

  KIEMELT HÍR

  Kézre-karra ható rezgés

  Miért fontos a rezgésvédelem? A vibrációs expozíció az egyik meghatározó fizikai kóroki tényező, a behatás helyét és irányát tekintve (kézre-karra ható rezgés, egésztest rezgés) számos egészségkárosító hatással rendelkezik (úgymint perifériás érbetegség,...