+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Iparbiztonság

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés, Kritikus infrastruktúra védelem (KIV), Kémiai biztonság, ADR
BővebbenHívjon minket

Iparbiztonság

Iparbiztonsági szolgáltatásaink

kornyezetvedelmi

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés

 • Üzemazonosítás
 • Engedélyezési eljárások lefolytatása
 • Biztonsági dokumentáció készítés, felülvizsgálat:
  • Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET),
  • Biztonsági Elemzés (BE),
  • Biztonsági Jelentés (BJ),
  • Belső Védelmi Terv (BVT)
 • SKET, BVT oktatás, gyakoroltatás
 • Javaslatok kockázatcsökkentő intézkedések bevezetésére
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal
kritikus-infrastukutra

Létfontosságú rendszerek és létesítmények (Kritikus Infrastruktúra Védelem)

 • Azonosítási jelentés (kockázatelemzés) készítése
 • Üzemeltetői Biztonsági Terv (ÜBT) készítése, felülvizsgálata
 • Biztonsági összekötő személy delegálása
 • Hatósági ellenőrzéseken, konzultációkon való részvétel
 • Kapcsolattartás a katasztrófavédelmi hatósággal
veszelyes-anyagok<br />

Kémiai biztonság

 • Veszélyes anyagok hatósági bejelentése
 • Biztonsági adatlap készítés, felülvizsgálat, fordítás
 • REACH regisztráció
 • CLP osztályozás, címkézés
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Rákkeltő anyagokkal kapcsolatos előírásoknak való megfelelés
veszelyes-aruk-szallitas

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tanácsadás (ADR)

 • ADR tanácsadás
 • ADR oktatás
 • Biztonsági tanácsadó delegálása

Miért van szükség iparbiztonsági szakértőinkre?

Mert ügyfeleink számára teljes körűen biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak történő megfelelést. Rendelkezésre álló következmény- és kockázatszámító szoftverünk és szakmai kompetenciánk révén az iparbiztonsági tanácsadástól a hatósági kapcsolattartásig segítséget nyújtunk megbízóinknak rájuk rótt kötelezettségeik teljesítésében. Cégünk megtalálható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett Tanácsadó vállalkozások listáján.

Hogyan segíti munkánk az üzemeket az iparbiztonság területén?

Küszöbérték alatti üzemek és veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemazonosítását, engedélyeztetését, valamint az ehhez szükséges biztonsági dokumentációk, kockázatértékelés és védelmi tervek készítését végezzük.

Referenciáink között főként a veszélyes anyagokat nagy mennyiségben felhasználó gyárak (vegyipar, gyógyszeripar, fémipar), erőművek, vízművek, szennyvíztelepek, logisztikai központok, ammóniás hűtőrendszert alkalmazó üzemek (húsipar, élelmiszeripar, hűtőraktárak), műtrágya és növényvédőszer raktárak szerepelnek.

Az agrárgazdasági szektorban, energiaszektorban, vízgazdálkodásban, egészségügyben, rendvédelmi, honvédelmi, pénzügyi területen pedig létfontosságú rendszerelemek és létesítmények azonosítását, kockázatelemzését, üzemeltetői biztonsági tervét készítjük el.
Kémiai biztonság területén is állunk ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó veszélyes anyagok bejelentéséről, REACH, CLP rendeleteknek való megfelelésről vagy ADR tanácsadásról.

Komplex háttérinfrastruktúránk révén az iparbiztonsághoz kapcsolódó egyéb előírásoknak történő megfelelésben is segítjük ügyfeleinket, többek között munkavédelem, tűzvédelem terén, valamint saját laboratóriumaink szolgáltatásai által.

Kérdése van?

Hívja kollégánkat!
06 1 430 0014

Elkötelezett és lendületes csapatunk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi engedélyezési feladatok lebonyolítása mellett a kritikus infrastruktúra védelem előírásainak való megfelelésben is segíti partnereinket.

Célunk az, hogy a magas színvonalú szakmai dokumentációk elkészítése mellett – az elmúlt évtizedek gyakorlati tapasztalataira támaszkodva – a kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki, megelőzési intézkedésekkel kapcsolatos szaktudásunkkal is támogassuk a hozzánk forduló üzemeket.

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

Elérhetőségünk:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a
Tel.: 06 1 430 0014, 06 1 430 0015
Fax: 06 1 437 0325
Email: imsys@imsys.hu

 

Miben segíthetünk? Mire van szüksége projektjéhez?

Kérjen ajánlatot!

Adatvédelem

11 + 3 =

Iparbiztonsági jogszabályok

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek (SEVESO)

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

Kritikus Infrastruktúra Védelem (KIV)

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13) Korm. rendelet módosításáról

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Veszélyesáru-szállítás (ADR)

2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

Kémiai biztonság

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

REACH rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.

CLP rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

SZAKMAI BLOG

REACH Regisztráció

A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) az Európai Unió egyik legkomplexebb és legátfogóbb szabályozása a vegyi anyagok kezelésével kapcsolatban. Célja, hogy biztosítsa a vegyi anyagok biztonságos használatát, védje az emberi...

Egy napelemrendszer átgondolatlan telepítésének következményei

A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a...

Szakmai gyakorlat az IMSYS-nél!

Szakmai gyakorlat letöltésére várunk analitikai kémia, illetve környezeti mintavétel iránt érdeklődő, természettudományos szakon aktív félévvel rendelkező BSc, illetve MSc hallgatókat. Jelentkezni az imsys@imsys.hu címen lehet önéletrajzzal és motivációs...

IMSYS akkreditáció újabb öt évre!

A NAH által NAH-1-1626/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumunkban vállalunk méréseket talaj-, felszíni és felszín alatti víz-, szennyvíz-, szennyvíziszap-, ivóvíz, fürdővíz és hulladék akkreditált laboratóriumi mérések formájában.

KIEMELT HÍR

Egy napelemrendszer átgondolatlan telepítésének következményei

A 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a...