+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

2020.július 1-jén hatályba lépett a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása, továbbá 2020. július 31-étől a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lrtv. Vhr.) – az Lrtv. végrehajtási rendeletének – valamint az ágazatok különös szabályait tartalmazó kormányrendelet módosításai is.

Ennek nyomán a 2020. május 2-át megelőző időszakban is működő létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői kötelesek ismételt azonosítási vizsgálatot lefolytatni, figyelembe véve az új jogszabályi rendelkezéseket, a megváltozott ágazati és horizontális kritériumokat.

Főbb változások:

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény  1. melléklete tartalmazza az egyes ágazatok alágazatait, melyek létfontosságú rendszerek vagy létesítmények közé sorolhatók. A változások e tekintetben az alábbiak:

 • Energia ágazat alágazatai közé bekerült a távhő.
 • Egészségügy ágazatnál az aktív fekvőbetegek ellátása alágazat pontosításra került miszerint ide sorolhatók a működtetésükhöz szükséges szolgáltatások
 • Infokommunikációs technológiáknál korábban megjelenített vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok; rádiós távközlés; űrtávközlés alágazatok összesítésre kerültek az elektronikus hírközlési szolgáltatások, elektronikus hírközlő hálózatok alágazatba.

Valamennyi ágazati kormányrendelet módosult a rendkívüli események körének meghatározásával (kivételt képez ez alól a honvédelmi ágazat) az Lrtv. 14. § k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján.

Ágazati és horizontális kritériumok változásai

Az ágazati kritériumok változtak többek között a közlekedési-, agrárgazdasági-, egészségügyi-, Infokommunikációs technológiák-, víz- és honvédelmi ágazatban. Továbbá mivel a horizontális kritériumok bővültek, így a közbiztonság védelmi ágazat kritériumai is megváltoztak.

A horizontális kritériumok (Lrtv. Vhr. 1. melléklete) bővültek a védelem kritériumával, miszerint létfontosságú rendszerelemmé jelölhető ki az az eszköz, létesítmény, rendszer vagy azok része, ahol az infrastruktúrában bekövetkező sérülés, zavar, állapot, esemény vagy folyamat:

 • amely következtében a rendszerelem ellátási láncban betöltött szerepét nem tudja ellátni,
 • sérülése vagy megsemmisülése esetén a beavatkozás, mentés vagy kárfelszámolás ideje aránytalanul megnövekszik, vagy
 • katasztrófák elleni védekezés, a károk felszámolása időlegesen ellehetetlenül.

A lehetséges létfontosságú rendszerelemek azonosítása tekintetében az azonosítási eljárás helyett azonosítási vizsgálatról beszélhetünk, mely az a folyamat, amelynek eredményeképpen az üzemeltető magára vonatkoztatva, az ágazati és horizontális kritériumok teljesülésének lehetőségét elemezve és értékelve azonosítási jelentésében nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, a kijelölés visszavonására vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot tesz.

Azonosítási jelentés tartalmi változásai

Az azonosítási jelentés tartalma kiegészült az alábbi két ponttal (Lrtv. Vhr. 2§ 2. bekezdés):

 • az üzemeltető neve, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele és adóazonosító száma, képviselőjének neve, telefonszáma, e-mail-címe,
 • a nemzeti létfontosságú rendszerelemek, szolgáltatások megnevezése és címe, valamint azon európai létfontosságú rendszerelemek, szolgáltatások megnevezése és címe, amelyek esetében Magyarország érintett fél.

Üzemeltetői Biztonsági Terv gyakorlat

A BM OKF által meghatározott üzemeltetők meghatározott gyakorisággal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi vagy területi szerve irányításával, az ágazati kijelölő hatóság bevonásával folytatnak le olyan komplex gyakorlatot, ahol az üzemeltetői biztonsági tervben megjelölt szervezeti és eszközrendszert, és az információ- és hálózatbiztonsági ellenállóképességet gyakorolják. Ennek fényében új elemként jelenik meg az Lrtv. Vhr. 12§-a szerinti komplex gyakorlatra vonatkozó előírások. A komplex gyakorlatot az éves ellenőrzési tervben szerepeltetni kell, mely az ellenőrzést koordináló szerv feladata. A komplex gyakorlattal érintett üzemeltetőket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a tárgyév január 15-ig értesíti.

Üzemeltetői Biztonsági Terv tartalmi változásai és soron kívüli felülvizsgálata

Az üzemeltetői biztonsági terv új felépítése alapján részletesen be kell mutatni az üzemeltetőt, a rendszerelemet, a kockázatokat és az azokra tett védelmi intézkedéseket. Az Lrtv. Vhr. 2. melléklete részletezi az üzemeltetői biztonsági terv tartalmi követelményeit.

Az Lrtv. Vhr. 7. § -a alapján az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető soron kívül módosítja abban az esetben, ha  olyan változás áll be, amely érinti a létfontosságú rendszerelem szolgáltatását, tevékenységét, működését vagy védelmét, az újonnan felmerülő kockázat kezelése érdekében, ha a bekövetkezett rendkívüli eseménnyel összefüggő kockázatot az üzemeltetői biztonsági tervben nem vizsgálták, vagy az ellenőrzések, vagy a komplex gyakorlat alkalmával feltárt hiányosságok alapján a hatóság vagy az ellenőrzést koordináló szerv által előírtak szerint.

Biztonsági összekötő személlyel szembeni képesítési követelmények jövőbeni változásai

A biztonsági összekötő személy kinevezésével kapcsolatos képesítési követelmények általános szabályrendszerében enyhítést jelentenek a 2023. júliusában hatályba lépő új előírások, melyek alapján az ágazati követelmények pontosításra kerültek, valamint további szakképesítések is bekerültek elfogadható végzettségként.

E szerint biztonsági összekötő személy az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, rendészeti igazgatási, tűzvédelmi vagy védelmi igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel kell majd rendelkeznie. A mentesülés feltételei is változni fognak, míg jelenleg a rendvédelmi szerv által legalább 5 évig foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező személy mentesült az Lrtv. Vhr. 6. § -a (2) bekezdés a)-c) pontjában előírt követelmények alól, addig 2023-tól előírt előbbiekben felsorolt szakon szerzett felsőfokú végzettség alól nem lesz mentesülés (kivéve honvédelmi ágazat).

Ezen felül további pontokban került sor módosításra:

 • Ellenőrzésre vonatkozó szabályok (Lrtv. Vhr. 8. §)
 • Bírság tételek Lrtv. Vhr. 4. melléklete
 • Nyilvántartási és adatbiztonsági előírások (Lrtv. Vhr. 10. §)
 • Együttműködés (Lrtv. Vhr. 11. §)

Továbbiakban a jelen járványügyi helyzetre való tekintettel az létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 13/A §-a alapján különleges jogrend idején a létfontosságú rendszerre vonatkozó eljárás tekintetében rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód.

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal iparbiztonsági üzletágunkhoz.

Megosztás