+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Új beruházás, vagy meglévő tevékenység bővítése, kapacitásnövelése során szükség lehet előzetes vizsgálat lefolytatására, annak érdekében, hogy kiderüljön a tevékenység környezetvédelmi szempontból megvalósítható-e. Az előzetes vizsgálati eljárást az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján folytatja le a környezetvédelmi hatóság, melynek eredménye egy határozat, mely szerint

 • környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, vagy
 • a beruházás környezeti hatása jelentős, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges és/vagy egységes környezethasználati engedély, vagy
 • az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, kizáró ok miatt, vagy
 • tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntésig meg kell szüntetni, vagy
 • Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével kerülnek előírásra.

Mikor kell előzetes vizsgálatot lefolytatni?

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet által meghatározott tartalmi elemeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt kell készíteni abban az esetben, ha a tervezett tevékenység a hivatkozott rendelet

 • 3. mellékletében, vagy
 • a 2. és 3. mellékletében egyaránt szerepel.

A hivatkozott rendelet rendszeresen módosul (pl. bővül azon tevékenységek köre, amikor előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni), így érdemes a beruházások előtt tanulmányozni a rendelet vonatkozó mellékletét.

Előzetes vizsgálat főbb tartalmi elemei

 • tervezett tevékenység ismertetése,
 • településrendezési eszközökkel való összhang ismertetése,
 • levegőtisztaság-védelem,
 • talaj, felszín alatti víz-védelem,
 • felszíni vízvédelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • zaj- és rezgésvédelem,
 • élővilág-védelem,
 • tájkép,
 • klímavédelem.

Ki készíthet előzetes vizsgálati dokumentációt?

Az előzetes vizsgálati dokumentáció egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. Az Imsys Kft. szakértői a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában megtalálható, elérhető az alábbi linken: szakértők.

Mikor és hol kell az eljárást lefolytatni?

Az előzetes vizsgálat iránti kérelmet a beruházás helye szerinti elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani az építési engedély kérelem benyújtását megelőzően. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát negyvenöt napon belül hozza meg; ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő hatvan nap.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a környezetvédelmi üzletágunkkal, vagy keressen minket elérhetőségeink egyikén! Komplex segítséget nyújtunk beruházásával kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekben, engedély kérelmek elkészítésében, és segítünk a hatóságokkal való kapcsolattartásban.

Minárovits Zsuzsanna vagyok, környezetvédelmi szakjogász. 2000-ben csatlakoztam az IMSYS Kft.-hez, jelenleg mint környezetvédelmi és iparbiztonsági üzletágvezető segítem a többiek munkáját.

Kövessen minket!

 

Megosztás