+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

A hulladékokról szóló törvény módosítása (2012. évi CLXXXV. tv.) régóta napirenden volt, melyhez kapcsolódó módosítás végül 2021. februárjában jelent meg a Magyar Közlönyben. A módosítás több ütemben lép(ett) hatályba.

Hulladékokról szóló törvény módosítása

A hulladékokról szóló törvény módosítása során a teljesség igénye nélkül az alábbi változások, pontosítások kerülnek(tek) bevezetésre:

 • hulladék tulajdonjogára, tulajdonosára vonatkozó szabályok pontosítása;
 • illegális hulladéklerakás szabályozása (megelőzése, szankcionálása);
 • fogalmak módosítása (pl. biohulladék, települési hulladék, anyagában történő hasznosítás), ill. új fogalmak bevezetése (pl. zöldhulladék, élelmiszer-hulladék, helyes gyakorlat). A gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások szempontjából az indokolt költség, kiterjesztett gyártói felelősség, valamint a kompenzáció fogalmának a bevezetése lehet érdekes;
 • alapelvek változása
 • újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elvét felváltotta a hulladékképződés megelőzésének az elve;
 • költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét felváltotta a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység biztosításnak az elve;
 • körforgásos gazdaságra való átállás feltételeinek a megteremtése;
 • hulladékgazdálkodási hatósági intézményrendszer megváltoztatása;
 • hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet, hatályos március 16-tól;
 • hulladékgazdálkodási hatósági eljárási idő 55 napról 30 napra módosult;
 • hulladékgazdálkodási bírság intézményrendszerének módosítása;
 • minőségvédelmi bírság;
 • hulladékgazdálkodási képzésre vonatkozó kötelezés bevezetése;
 • állami hulladékgazdálkodási közfeladat megfogalmazása és koncessziós rendszer megteremtése (2023. július 01-től);
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozás módosítása.

A fentiek mellett a hulladékokról szóló törvény módosítása során az alábbi változások kerültek még bevezetésre, melyeket érdemes megemlíteni:

 • megszűnik a hulladék lerakási járulék áthárítási tilalma;
 • létrehozzák a nemzeti hulladékgazdálkodási információs rendszert (NHIR);
 • veszélyes hulladék termelője, birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője a vonatkozó nyilvántartást elektronikusan köteles vezetni.

Körforgásos gazdaság

A hulladékokról szóló törvény módosítása, körforgásos gazdaság és jogharmonizáció érdekében az alábbiak kerülnek bevezetésre:

 • az elkülönítetten gyűjtött hulladék keverési, égetési és lerakási tilalma;
 • az elkülönített hulladék gyűjtési rendszert 2025. január 1-ig ki kell terjeszteni a textil és háztartási veszélyes hulladékra;
 • a biohulladék esetében helyi (ami lehet közösségi vagy házi) vagy külön gyűjtés és feldolgozás rendszerét 2023. decemberig ki kell építeni;
 • települési hulladék kezelésével kapcsolatban célszámok (dátumok, célérték) meghatározása;
 • kiterjesztett gyártói felelősség rendszere (EPR).

A hulladékokról szóló törvény módosítása vonatkozásában számos olyan törvény is megváltozott, amely kapcsolódik a hulladékgazdálkodáshoz, vagy az azt is magába foglaló körforgásos gazdasághoz, a környezetvédelemhez és az energiatermeléshez.

Amennyiben elveszettnek érzi magát a jogszabály módosítással, és annak értelmezésével kapcsolatban, forduljon bizalommal környezetvédelmi üzletágunkhoz.

Kövessen minket!

 

Megosztás