+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: „Berendezés és eljárás nátrium- és kálium-ferrát oldatok elektrokémiai módszerrel történő előállítására” c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése

Szerződött támogatás összege: 600 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2017.11.30.

Projekt azonosító száma: IPARJOG_15-1-2017-0009

Projekt tartalmának bemutatása:

A jelen találmány olyan berendezést és eljárást szolgáltat, amelyek egyszerre biztosítják a ferrát megbízható és robusztus előállítását szemben a technika állása szerinti elektrokémiai módszerekkel, továbbá kiegészítő tisztítási lépések alkalmazása nélkül szolgáltat nagy tisztaságú terméket. A projekt során a találmányt érintő magyar szabadalmi bejelentés költségeire (bejelentési díj, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási díj, szabadalmi ügyvivői munkadíj) nyertünk támogatást.

Pályázattal kapcsolatos sajtóközlemény:

 • Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a ferrát vízkezelésben való felhasználása tárgyában készült ismeretterjesztő videó:
 • Jelen projekttel szoros összefüggésben áll egy korábbi kutatásfejlesztési projektünk, melyhez létrejött egy honlap is:
 • A ferrát kutatásával kapcsolatban született több diplomamunka is:
  • Dencső Márton: Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal
  • Farsang Evelin: Klórbenzolok eltávolítása talajvizekből
  • Somfai Nikolett: Klórozott szénhidrogének vízmintákból történő eltávolítására szolgáló módszer fejlesztése
  • Vizsolyi Éva Cseperke: Talajvíz szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs eljárásokkal

Pályázattal kapcsolatos sajtómegjelenések:

A témában kollégáink több szakmai fórumon, konferencián vettek részt , nem csak Magyarországon, hanem külföldön is:

 • Vizsolyi Éva Cseperke: Study of chlorobenzene romoval by ferrate treatment from groundwater applying GC-MS-XV. Italian-Hungarian Symposium on Spechtrochemistry, June 12-16, Pisa, 2016
 • Vizsolyi Éva Cseperke, Varga Imre Péter, Záray Gyula: Triklór-etilén tartalmú talajvizek ferrát-kezelése során keletkező bomlástermékek meghatározása- IV. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015
 • Vizsolyi Éva Cseperke: Degradation of chlorobenzene compounds in groundwater by ferrate treatment-European Symposium on Atomic Spectrometry; Eger; 2016
 • Vizsolyi Éva Cseperke: Alifás alkoholokkal szennyezett vizek ferrátkezelése- VI. Környezetkémiai Szimpózium, 2017 Bakonybél

Írott sajtóban való megjelenések:

 • Vizsolyi Éva Cseperke: Trichloroethylene removal from water by ferrate treatment- Microchemical Journal, 2016 február
Megosztás