+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Kútrendezés alapinformációi

Magyarország területén az engedély nélküli ivóvíz kutak száma egyes becslések szerint elérheti akár az egymilliót is. Az engedély nélküli kutak a szakmai tapasztalatok szerint jelentős ivóvízminőségi kockázatot jelentenek. A nem megfelelő kialakítás miatt elszennyezhetik a felszín alatti vízadó rétegeket, veszélyeztetve ezáltal a felszín alatti ivóvízkincsünk.

A kútrendezésre bírságmentesen (A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig terjedhet. A természetes személyre kiszabható bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot) a parlament döntése alapján 2023. december 31-ig van lehetőség.

Az 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (Vgtv.) 29. § (7) bekezdése szerint: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi”.

 Azonban az elmúlt évek tapasztalatai szerint a határidő hosszabbítás önmagában  problémát, azaz a kutak utólagos engedélyeztetését nem oldja meg. A törvény által szükségessé válik az engedély nélkül létesített kutak utólagos fennmaradási engedélyeztetésének a folyamata. Az engedélyezendő kutak nagy száma miatt állami segítségre van szükség a kútrendezés megszervezéséhez és az anyagi terheinek viselésében is, mivel csupán törvényi előírásra nem várható érdemi eredmény.

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata egy, az érintett szakemberekből és érdekeltekből álló munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy a kútrendezési folyamatot javaslataival segítse.

A „kútrendezés” fogalom alatt a kutak számbavételétől az engedélyezési dokumentáció összeállításáig, és annak engedélyezésre való benyújtásáig tartó folyamatot kell érteni.

A cikk a MHT által kidolgozott ajánlás alapján készült, további információk az MHT honlapján  találhatóak. 

A következő cikkben (II. rész) a  kútrendezési folyamatokon belül a lakosság tájékoztatását és a vízkútfúrók regisztrációját fogjuk bemutatni. 

Amennyiben szeretne segítséget kérni a kút vízjogi engedélyeztetési folyamatában, a dokumentáció összeállításában, vagy vízminőség vizsgálattal kapcsolatban keressen minket bizalommal! További tartalmakért kövessen minket Facebookon és LinkedIn-en is!

Megosztás