+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Mik azok a POP-ok?

A POP anyagok olyan vegyi anyagok, amelyek a környezetben tartósan megmaradnak, biológiailag felhalmozódnak, és súlyosan káros hatásaik miatt veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. Ezek a szennyező anyagok az országhatárokon át eredetüktől távoli helyekre jutnak el, és olyan régiókban is felhalmozódnak, ahol soha nem használták vagy bocsátották ki őket.

A Stockholmi Egyezmény fókuszában a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, másnéven a POP (Persistent Organic Pollutant) vegyületek állnak. A Magyarország által is ratifikált Egyezmény globális fellépést sürget számos POP anyaggal szemben, általános célkitűzése pedig az emberi egészség és a környezet védelme. Az Egyezménybe foglalt egyes anyagok gyártási és felhasználási tilalom alatt állnak, vagy szigorú előírásokat betartva alkalmazhatók. Ennek értelmében a nem szándékosan előállított melléktermékeket is (dioxinok, furánok, poliklórozott bifenilek, pentaklórbenzol, hexaklórbenzol és poliklórozott naftalinok, hexaklór-butadién) folyamatosan a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, majd teljesen kiküszöbölni.

Mit lehet velük kezdeni?

A POP anyagok hulladékciklusból és a megmaradt készletekből történő eltávolítása igen nehéz feladat, mivel ezek továbbra is jelentős kibocsátási forrást képviselnek. Jelenleg a legnagyobb kihívást a korábban égésgátlóként használt brómozott POP anyagok (PBDE és HBCDD), a perfluorozott vegyületek (PFOA, annak sói és rokon vegyületei), a felhasználatlan növényvédőszerek kezelése és a PCB-k dielektromos berendezésekből való végleges kivonása jelenti.

Az IMSYS Kft. számos POP anyag (HCB, PAH-ok, PCB-k, PBZ-k, stb) minőségi és mennyiségi meghatározását képes laboratóriumában megvalósítani, mindezeken túl szoros együttműködésben dolgozik az Agrárminisztériummal a POP vegyületeket érintő dokumentumokon és szabályozásokon. Korábbi kutatási projektek is kapcsolódtak az IMSYS Kft.-nél ezekhez a vegyületcsoportokhoz, illetve lebontásukhoz. 2022 tavaszán, területbővítési eljárással, tri-, tetra-, penta- és hexaklór vegyület vizsgálatára is akkreditációt szerzett a cégünk.

Ismerje meg a legfontosabb POP-okat

Eleinte a növényvédelemben használták. Ugyanakkor a festékiparban és más szerves vegyianyagok szintézisénél, a hadsereg pirotechnikai termékeinek előállításánál, a szintetikus gumi-nyersanyagaként, a polivinil-klorid lágyítószereként és fakonzerválószerként, az alumíniumiparban pedig folyósító anyagként is használták. Továbbá jelentős mennyiség keletkezett melléktermékként vagy szennyeződésként különböző klórozott oldószerek és peszticidek (pl. tetraklór-etilén, triklór-etilén, széntetraklorid, vinilklorid, atrazin, propazin, simazin, pentaklórfenol, klórtalonil és pentaklór-nitrobenzol) gyártása során. Ezenkívül települési hulladék égetésekor és a szennyvízben is keletkezhet hexaklórbenzol a klóralkáli vegyületekből, valamint a faanyagvédő szerként való használatából eredően is a környezetbe juthat.
Napjainkban a környezetbe kerülő PeCB nagy része a háztáji szemétégetés és a kommunális hulladékégetés eredménye. A PeCB-t peszticidek, különösen a pentaklór-nitrobenzol gombaölő szerek gyártásánál használták köztitermékként, de ma már kerülik ezt a reakcióutat. Ezenfelül tűzgátlószerként is használták. A PeCB nagyon mérgező a vízben élő szervezetekre, és melegítéskor vagy égetéskor mérgező, maró gőzök, többek között hidrogén-klorid képződésével bomlik le. A PeCB égése poliklórozott dibenzodioxinok („dioxinok”) és poliklórozott dibenzofuránok képződését is eredményezheti.
A körülményektől és az adalékanyagoktól (pl. kéntől) függően a benzol klórozásának fő- és melléktermékei lehetnek. Felhasználásuk gyakori mint oldószerek, emellett festékek és peszticidek hasznos prekurzorai. Általában véve káros hatást fejtenek ki az élő szervezetekre.

Kérdése van vagy mérésre lenne szüksége? Vegye fel a kapcsolatot a szakértőinkkel!

Tovább

Kövessen minket!

 

Megosztás