+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

 

A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, továbbá az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot (VKJ) köteles fizetni.

 

Vízhasználó az, aki vízjogi engedély alapján vízhasználatot gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le.

Üzemi vízfogyasztó az, aki az ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához

településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

Az VKJ bevalláshoz szükséges adatlapokat az alábbi honlapról lehet letölteni: https://vkj.gov.hu/letoltheto_adatlapok. Az adatlapok kitöltése során választhatunk a nyomtatás utáni tollal való kitöltés, illetve a még nyomtatás előtt géppel való kitöltés között. Hiányzó adatok esetében a bevallás érvénytelen.

Azon sorokat, ahol adatot nem tüntet fel a kitöltő, az egyértelműség miatt ki kell húzni, vagy áthúzni. A kitöltött, aláírt és bescannelt adatlapokat cégkapun keresztül lehet beküldeni  a hatóság részére.

Annak a hatóságnak kell beküldeni, amelynél az adott vízilétesítmény érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik.

 

A Vízhasználók negyedéves nyilatkozata a tényleges víztermelésről

 

Negyedéves VKJ bevallásra kötelezettek azok a nagyfogyasztók, akiknek a vízjogi engedélyben meghatározott

éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m3/nap, 9 125 m3/ év mennyiséget.

A nagyfogyasztó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (B adatlap) a tényleges vízigénybevételről. A nyilatkozatot a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles leadni.

Ha az adott negyedévben bármilyen okból nem történt vízhasználat, az nem mentesít a 0 m3-es nyilatkozat megtétele alól.

A tárgyévet követő év január 15-ig köteles befizetni a negyedéves befizetési kötelezettség alá tartozó vízhasználó az éves teljes vízigénybevétele után fizetendő vízkészletjárulék-, és az első három negyedéves vízigénybevétele után befizetett vízkészletjárulék közti különbséget.

A kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság részére kell befizetni.

A hatóság által kezelt – a Magyar Államkincstárnál vezetett – számlára kell befizetni csekken, vagy átutalással. (Az 1 000 Ft alatti VKJ-t nem kell befizetni, azonban a nyilatkozattételi kötelezettség továbbra is fennáll.)

 

A Vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges víztermelésről

 

Éves VKJ bevallásra kötelezettek a kisfogyasztónak minősülő- és időszakos vízhasználók.

Kisfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján)

nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget.

Időszakos fogyasztó az, aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.
Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról köteles az illetékes vízügyi hatóság felé nyilatkozni (C adatlap).

A nyilatkozatot a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles leadni.

A VKJ kiszámítása

 

A VKJ számítási alapképlete: VKJ=V*A*m*t*g

ahol:  V = igénybe vett vízmennyiség m3-ben

A = alapjárulék (alapesetben 4,5 Ft/m3)

m = mértségi szorzó (mért=1, becsült=2)

t = víztest túlterheltségi szorzó (1 vagy 1,2)

g = gazdasági szorzó (táblázat alapján)

 

A VKJ alapjárulék mértéke alapesetben 4,5 Ft/m3, viszont a vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiséget 10%-ot

meghaladó mértéken túli fogyasztás esetén a 100% felett 9 Ft/m3.

 

A VKJ kiszámítása a gyakorlatban:

 

Vegyünk egy példát!

Ha a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség 20 000 m3 és az éves fogyasztás 25 000 m3,

akkor 20 000 m3 után 4,5 Ft/m3-t, a további 5 000 m3 után (nem csak a 10%-ot meghaladó 3 000 m3 után)

pedig 9 Ft/m3-t kell fizetni.

Ha viszont az éves fogyasztás 21 500 m3 (tehát a megengedett 10 %-on belül van), akkor marad a 4,5 Ft/m3.

A VKJ számításhoz használt szorzószámok kiszámítása az adatlapokon szereplő táblázatok alapján történik.

Az adatlapok és további információk elérhetőek a https://vkj.gov.hu/ oldalon.

Megosztás