+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása

Szerződött támogatás összege: 337.450.110 Ft

Támogatás mértéke: 63,81 %

A projekt befejezési dátuma : 2021.08.31.

Projekt azonosító száma : 2018-1.1.2-KFI-2018-00123

Konzorciumi partner: HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett projekt célja nátrium- vagy kálium-ferrátot nagy koncentrációban tartalmazó termék előállítása olyan formában, amely közvetlenül alkalmazható vízkezelésre. Az e célra történő hatékony alkalmazhatóság két igen fontos feltétele, hogy a termék klórmentes legyen és legfeljebb csekély mennyiségű lúgot tartalmazzon. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a termék a felhasználás során könnyen oldatba vihető legyen. Ismeretes, hogy az oxidációs elven alapuló vízkezelési eljárások hatékonyan alkalmazhatóak pl. a speciális, biológiailag nem, vagy csak nehezen lebontható szerves anyagokkal terhelt ipari szennyvizek tisztítására, de az ivóvíz kezelésében is alternatívát jelenthetnek. A korábban kidolgozott előállítási technológiák közül az ún. nedves kémiai eljárással gyártott ferrátoldatok alkalmazhatóságát behatárolja a termék korlátozott tisztasága (pl. a jelentős klórtartalom, de más szennyezők, pl. nitrátok jelenléte is gondot okozhat). Az ilyen oldatok emellett nagy mennyiségű lúgot is tartalmaznak. Megjegyzendő továbbá, hogy a ferrátok ?kémiai? előállítása általában nagyszámú feldolgozási lépésen keresztül történik, ami jelentős manuális munkát igényel. A nátrium- és kálium-ferrát elektrokémiai úton történő előállításának ugyan számos előnye van, pl. az elektrokémiai módszerrel előállított oldatokban lényegesen kevesebb szennyező anyag fordul elő, azonban ebben az esetben is súlyos problémát jelent a jelentős lúgtartalom. Ismeretes, hogy a ferrátok víztisztításhoz történő hatékony alkalmazására a 7 < pH < 10 tartomány a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás során a lúgos oldatot semlegesíteni kell, ami jelentősen növeli a költségeket. Ezért fontos a nátrium- vagy kálium-ferrát-tartalmú terméknek az elektrokémiai úton előállított oldatokból kiinduló, minél kevesebb lúgot tartalmazó koncentrátumként történő előállítása. Ha a visszanyert lúgoldat tisztítása megoldott, azt újra fel lehet használni a ferrátoldatok előállítása során, csökkentve a költségeket. A ferrátok nagyon reaktívak, vízzel érintkezve bomlanak, miközben a vizet oxidálják. Ez a tulajdonság komoly problémákat vet fel a ferrátsókat tartalmazó termékek eltarthatóságával kapcsolatban, hiszen ha az anyagokat a felhasználás előtt hosszabb ideig tárolni kell, akkor az csak speciális csomagolóanyagok alkalmazásával oldható meg. A fentieknek megfelelően az elérendő cél a termék olyan (klórmentes és lúgszegény) formában történő előállítása, amely megfelelő kiszerelésben hosszabb ideig eltartható. A projekt tárgya a fenti célok eléréséhez szükséges módszerek kidolgozása és alkalmazása.

 

A pályázat 2021. 11. 30-án lezárult.

 

Sajtóanyag
Megosztás