+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Mi az a biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlap (MSDS: material safety data sheet) a vegyi anyagok, veszélyes anyagok és keverékek olyan dokumentuma, mely információt szolgáltat azok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, biztonságos felhasználásáról és tárolásáról. A biztonsági adatlap tartalmi követelményeit a REACH (1907/2006/EK rendelet) szabályozza, formai követelményeit pedig a GHS (Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere) határozza meg.

A biztonsági adatlap tartalma az alábbi:

 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
 2. Veszélyesség szerinti besorolás
 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 4. Elsősegélynyújtási intézkedések
 5. Tűzvédelmi intézkedések
 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
 7. Kezelés és tárolás
 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
 10. Stabilitás és reakciókészség
 11. Toxikológiai adatok
 12. Ökológiai adatok
 13. Ártalmatlanítási szempontok
 14. Szállításra vonatkozó információk
 15. Szabályozással kapcsolatos információk
 16. Egyéb információk

Biztonsági adatlap nyilvántartás, készítés ? BANYA modul, az informatikai megoldás

Minél több veszélyes anyag található egy üzemben, telephelyen, annál bonyolultabb a megbízható biztonsági adatlap nyilvántartás megvalósítása. Az Imsys Kft. több éves tapasztalat alapján, szakértők közreműködésével kifejlesztett egy biztonsági adatlap nyilvántartó és készítő szoftvert, az ún. BANYA modult (Biztonsági Adatlap NYilvántartó Adatbázis). A biztonsági adatlap (MSDS) megléte minden veszélyes anyag esetében elengedhetetlen, melyeket ennek a szoftvernek a segítségével egyszerűen elkészíthet, nyilvántarthat. A modul ugyanakkor képes kezelni a veszélyes hulladékokhoz, illetve veszélyes áru szállításhoz szükséges lapokat, valamint lehetőség van egyéb szakterületek által kezelt adatok nyilvántartására is (kémiai biztonság, környezetvédelem stb.).

A BANYA modul lehetővé teszi tehát a komplett biztonsági adatlap nyilvántartást és kezelést, mindezt különböző verziókkal, biztonságos szerkesztési folyamattal, véleményezéssel, jóváhagyással kiegészítve. A szoftvert bármilyen jellegű termeléssel, gyártással, csomagolással foglalkozó vállalat részére ajánljuk, nemcsak a biztonsági adatlapok nyilvántartásra, készítésére, de a hozzájuk kapcsolódó veszélyes és nem veszélyes anyagok nyilvántartására, kezelésére is.

Az Imsys Kft. megoldást ad a biztonsági adatlap nyilvántartásra, készítésre ? hívjon minket bizalommal!

Az Imsys Kft. által több éves tapasztalattal és felhasználók bevonásával kialakított BANYA modul tökéletesen megvalósítja a biztonsági adatlapokkal és vegyi anyagokkal kapcsolatos nyilvántartást, készítést és a szervezési folyamatokat. A BANYA modul egy felhasználóbarát szoftver, amely minden igényt kielégít a biztonsági adatlap, veszélyes anyag, veszélyes hulladék, valamint a nem veszélyes anyagok nyilvántartásának terén.

Az Imsys Kft. szakértői szoftverfejlesztés üzletága számára a vevői elégedettség a legfontosabb. Partnereink igényeit mindig maximálisan szem előtt tartva felelünk meg a legkülönbözőbb elvárásoknak. Az általunk készített szoftver nem megkeseríti a hétköznapjait, hanem élvezetessé teszi és megkönnyíti munkáját.

Forduljon hozzánk bizalommal, keressen minket elérhetőségeink egyikén! Szakértői szoftverfejlesztés üzletágunk a környezetvédelem, a munkavédelem és a kémiai biztonság területén is megbízható, komplex segítséget nyújt.

Megosztás