+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Új beruházás, meglévő tevékenység, vagy már meglévő engedély érvényességének lejárása esetén szükség lehet egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC, EKHE) lefolytatására, annak érdekében, hogy kiderüljön a tevékenység környezetvédelmi szempontból hogyan valósítható meg, vagy a már meglévő tevékenység folytatható-e. Az engedélyt a hatóság meghatározott időre, általában 10 évre adja ki, de 5 évente felül kell vizsgálni. Az egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárást az egységes környezethasználati engedély kérelem alapján folytatja le a környezetvédelmi hatóság, melynek eredménye egy határozat, melyben;

 • az Európai Bizottság által meghatározott elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről
 • az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérhető legjobb technika alapján határozza meg, melyet a tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetések nem tartalmaznak:
  • akkor az alkalmazandó technika megfeleljen az elérhető legjobb technika meghatározási szempontjainak
  • az előírt feltételek betartásával a tevékenységből származó kibocsátások ne haladják meg a vonatkozó elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szinteket
  • az alkalmazandó technika által biztosított védelem azonos legyen a vonatkozó elérhető legjobb technika által biztosított védelemmel

Mikor kell Egységes környezethasználati engedély ?

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet által meghatározott tartalmi elemeknek megfelelő egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt kell készíteni abban az esetben, ha a tervezett tevékenység a hivatkozott rendelet 2. mellékletében szerepel.

Egységes környezethasználati engedély főbb tartalmi elemei:

 • az engedélyes (környezethasználó) megnevezése, címe, fontosabb adatai
 • a tervezett tevékenység helye, rövid leírása
 • a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket
 • az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése,
 • a felhasznált, valamint a létesítményben előállított anyagok, illetve energia jellemzői, mennyiségi adatai
 • a létesítmény kibocsátásának forrásai a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, és a várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan
 • a kibocsátások megelőzésére, vagy ha a megelőzés nem lehetséges csökkentésére szolgáló technológiai eljárások, és egyéb műszaki megoldások, és ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelése
 • a hulladék keletkezésének megelőzésére, vagy annak újrahasznosításra való előkészítésére, valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezés, és károsítást kizáró módon történő ártalmatlanítására tett intézkedések bemutatása
 • minden olyan intézkedés, ami energiahatékonyságot, biztonságot, szennyezések megelőzését, illetve csökkentését szolgálja
 • monitoring módszerek bemutatása
 • az engedélykérő által alkalmazott technológiák, technikák és intézkedések alternatíváinak rövid bemutatása
 • biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott adatok leírása
 • alapállapot-jelentés

Ki készíthet Egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárási dokumentációt?

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás dokumentációjának egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. Az Imsys Kft. szakértői a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában megtalálható szakértők https://www.mmk.hu/tarsasag?id=4746. Emellett cégünknél rendelkezésre áll egy akkreditált laboratórium és mintavételi csoport, mely az IPPC engedélyhez szükséges alapállapot-jelentés elkészítésében lehet segítségükre.

Mikor és hol kell az eljárást lefolytatni?

Az egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárás iránti kérelmet a beruházás helye szerinti elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz kell elektronikusan benyújtani az előzetes vizsgálat és/vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása után, vagy már meglévő IPPC engedély esetén az abban meghatározott időpontig. A környezetvédelmi hatóság által lefolytatott egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás hossza 105 nap. Abban az esetben, ha a felülvizsgálat a kormányrendeletben meghatározott határidőn belül történik, az eljárás hossza 65 napra rövidül.

Mikor lehet az eljárást összevonni a környezeti hatásvizsgálati eljárással?

Az összevont eljárást a környezethasználónak kell kérelmeznie az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha volt előzetes konzultáció, az arra kapott vélemény, és a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6-8. számú mellékletekbe foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a környezetvédelmi üzletágunkkal, vagy keressen minket elérhetőségeink egyikén! Komplex segítséget nyújtunk beruházásával kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekben, engedély kérelmek elkészítésében, és segítünk a hatóságokkal való kapcsolattartásban.

Megosztás