+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Kedvezményezett neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Biológiailag nem vagy nehezen lebontható szerves anyagok vegyi kezelésének kutatása és technológia kifejlesztése speciális ipari szennyvizek és felszín alatti szennyezett vizek in situ tisztítására

Szerződött támogatás összege:331 064 062 Ft

Támogatás mértéke: 69,1008 %

A projekt befejezési dátuma : 2018.08.30.

Projekt azonosító száma : GINOP-2.1.1-15-2015-0058

Konzorciumi partner: Végh és Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

A projekt tartalmának bemutatása:

Hazánkban és nemzetközi viszonylatban is egyre fokozódó problémaként jelentkezik a biológiai szennyvízkezelés során, a víztisztító rendszeren lényegi lebontás nélkül áthaladó vegyületeket tartalmazó vizek ártalmatlanítása. A tervezett projekt céljaként olyan oxidációs elven alapuló, ipari szennyvíz-kezelési módszert, illetve módszereket kívánunk fejleszteni, amelyek a speciális, biológiailag nem, vagy nehezen lebontható szerves anyagokkal terhelt ipari szennyvizek tisztítására hatékony alternatívát nyújtanak a jelenleg alkalmazott módszerek mellett. Ipari szennyvizek szerves alkotóinak eltávolítására vagy különböző szerves oldószerekkel szennyezett talajvizek tisztítására irányuló nemzetközi kutatások fókuszában az alábbi oxidációs eljárások szerepelnek: ózonizálás, perszulfáttal, hidrogén-peroxiddal, víz radiolizísével vagy oxidációs technikával végzett kezelések. Az eddigi saját kutatási eredményeink azt mutatják, hogy oxidációs eljárással végzett előkezelés az anyamolekulák részbeni lebontásának köszönhetően lehetővé teszi a biodegradáció hatásfokának megnövelését, ily módon biztosítva egy költséghatékony technológia kidolgozását. Szemben az egylépcsős oxidációs eljárásokkal, az általunk javasolt kombinált eljárás további előnyeként említhető, hogy az oxidációs folyamat során keletkező melléktermékek a kezelés révén keletkező vashidroxid csapadékon adszorpciós úton megkötődnek, és az oldatban csak a baktériumok számára szénforrásként könnyebben felhasználható fragmensek maradnak. Három rendszer összeépítése és sorba kapcsolása (oxidáción alapuló eljárás, air-sparging technológia, hatásnövelt biokémiai eljárás) jelentősen megnöveli a szerves szennyezők eltávolításának mértékét és lehetőségét, egymást kiegészítve hatékonyabbá válik a nehezen bomló szerves anyagok eltávolítása a vízből. Ez a tervezett technológia egy floridai kezelési technológiákat kutató cég által javasolt tisztán oxidációs folyamaton alapuló eljárással szemben elektrokémiai úton előállított reagens felhasználását célozza, amelynek adagolása a tisztítandó vízhez egyszerűbben megoldható és folyamatos üzemmódot tesz lehetővé.

Megosztás