+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Bár a jelenlegi meleg, későnyári időjárás alapján könnyű elfeledkezni róla, október 15-én hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon, és hamarosan mindenhol szükség lesz a fűtési rendszerek elindítására. A tüzelőberendezések üzemeltetése azonban sajnos légszennyező anyag kibocsátással jár. Környezetünk védelme érdekében ezen légszennyező pontforrások működését, megengedett légszennyező anyag kibocsátását, jogi úton szabályozzák. Levegőtisztaság-védelmi ügyekben az eljáró hatóság a járási vagy a területi környezetvédelmi hatóság.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 25.) Kormányrendelet értelmében ?Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető?? és a létesítési engedélykérelem dokumentációját csak a levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

Tüzelőberendezések esetében a területi hatóság illetékességébe tartoznak az:

  • 500 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb háztartási és közintézmény tüzelőberendezések
  • a 140 kWth,  vagy annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű nem háztartási és nem közintézményi tüzelőberendezések.

Ezen berendezések tehát jogszerűen csak a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével üzemeltethetők.

A kiadott engedélyben a hatóság többek között rögzíti azokat a betartandó feltételeket, előírásokat, amelyek a levegőterhelés minimalizálásához, vagy a légszennyezés megelőzéséhez, a kibocsátási határértékek, és a légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek, valamint a tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges monitorozási követelményeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját és tartalmát.

A fentiekből látható, hogy a tüzelőberendezés környezetvédelmi szempontú megfelelőségének bizonyítására általában mérést írnak elő, azonban azt is jogszabály írja elő, hogy ilyen mérést ki végezhet:

A helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek:

  • a) rendelkeznie kell a feladatai szerinti akkreditálással,
  • b) el kell végeznie az ellenőrző kalibrálást,
  • c) kétévente részt kell vennie a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont által szervezett intézménylaboratóriumi körmérésen.

Az IMSYS Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgáló Laboratóriuma rendelkezik a mérések elvégzéséhez szükséges akkreditációval és teljesíti a fenti feltételeket, emellett a levegőtisztaság-védelmi szakembereinek mindegyike rendelkezik a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyeztetéséhez szükséges szakértői jogosultsággal is.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a környezetvédelmi üzletágunkkal, vagy keressen minket elérhetőségeink egyikén! Komplex segítséget nyújtunk a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyeztetésében, valamint az üzemeltetéséhez szükséges mérések elvégzésében.

Megosztás