+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Az IMSYS Kft. 2020 szeptember 24-én tartotta a KFI-16-1-2017-0377 azonosító számú projekt záró rendezvényét.

A projekt kutatásai során a szennyezett területek intenzifikált mikrobiológiai lebontással (bioremediáció) történő kármentesítésére kerestük a hatékony megoldást, melynek során a területen előforduló mikróba közösségek segítségével történik a feltárt szennyezőanyagok lebontása. A projekt célja olyan kémiai és biológiai analitikai módszerek kifejlesztése volt, melyek segítségével meghatározhatóak a természetes lebomlás kulcsparaméterei.

Analitikai laboratóriumunkban és a bevont vállalkozó mikrobiológiai laboratóriumában végzett tesztek során kapott eredmények, tapasztalatok alkalmazásával terepi teszteket végeztünk. A terepi tesztek során mért eredményekre támaszkodva optimalizáltuk a különböző szennyező anyag csoportok lebontási folyamatához szükséges tápanyagok összetételét.

A  kidolgozott módszertan segítségével hatékonyabban kármentesíthető területeken a humán-, az ökotoxikológiai és a vízbázist veszélyeztető kockázat megszűnik, így a területek értéknövekedése és a területhasználat lehetőségeinek bővülése következik be.

 

A projekt zárórendezvényen 5 előadást hallgathattak meg az érdeklődök. Az előadásokkal bemutattuk a pályázatot, illetve a kármentesítési eljárásokat, megismerhették a résztvevők a vizsgált területeket, illetve a vizsgált területeken végzett különböző vizsgálati módszereket és eredményeket.

Az előadások után a projekt kapcsán felmerült kérdések megválaszolására workshop formájában került sor.

Megosztás