+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, és ezzel a korábbi a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet hatályát vesztette.

A szabályozás mindazokat a munkahelyeket érinti, ahol a munkavállalók kémiai kóroki tényezők hatásainak kitettek, azaz kémiai anyagokkal, vegyszerekkel kerülnek kapcsolatba. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által tett változtatás célja, hogy növelje a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét. Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a munkahelyen jelen lévő, vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez, vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket határozza meg.

A változtatás során az alábbi uniós irányelveket ültetik át a magyar jogrendbe:

  • a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelv,
  • a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Legfontosabb változásokat az alábbiakban gyűjtöttük össze:

  • Változtak a fogalommeghatározások pl. veszélyes anyag, kockázatértékelés, expozíció. Új fogalmakat is definiáltak pl. kokcázatelemzés, veszélyes keverék, védőruha.
  • Az 1. mellékletben szereplő veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei is módosultak több anyag esetében.
  • Meghatározzák, hogy mekkora a veszélyes anyagok és a szálló- és rostszerkezetű porok megengedett maximális koncentrációja a levegőben: 2. melléklet.
  • 3. mellékletben szereplő biológiai expozíciós- és hatásmutatók megengedhető határértékei is változtak, jelentek meg új vegyi anyagok pl. diklórmetán, hidrazin, metanol, metil-butil-keton, stb.
  • Részletezték, hogyan kell kockázatelemzést végezni a munkahelyen, hogy milyen körülmények között kell munkakörnyezet monitorozást végezni.

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szövege letölthető itt. További információért keressenek minket! Munkahelyi légtér mérésekben, kémiai kockázatértékelésben számíthat kollegáink segítségére.

 

 

Segítségre van szüksége? Keresse szakértőinket bizalommal!

Kapcsolat

 

[facebook-megosztas-gomb]

 

Kövessen minket!

LinkedIn ikon Facebook ikon

Megosztás