+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

2020. január 1-jétől változik a veszélyes keverék bejelentés. A forgalomba hozott veszélyes keverékeket egy új rendszerben kell bejelenteni, mely a 2017/542 EU rendeletben került kihirdetésre. Ez a rendelet a 1272/2008 CLP rendeletet egy új, VIII. melléklettel is kiegészíti.

Kinek kell megtenni a veszélyes keverék bejelentését?

A veszélyes keverék bejelentés olyan importőrök és továbbfelhasználók kötelezettsége, akik az egészségi és fizikai veszélyek tekintetében besorolt keverékeket forgalmaznak.

Nem tartoznak a rendelet hatálya alá:

  • kutatási és fejlesztési célú keverékek
  • nyomás alatt lévő gázok
  • robbanóanyagok

A veszélyes keverék bejelentés határidői

A kötelezettség érvénybe lépésének időpontja a keverék végfelhasználásától függ:

  • Fogyasztói felhasználásra szánt keverékek: 2020. január 1.
  • Foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékek: 2021.január 1.
  • Ipari felhasználásra szánt keverékek: 2024. január 1.

Abban az esetben, ha az adott terméket már korábban bejelentették és forgalomba hozták az adott tagállamban, akkor az érdekelt fél élhet az átmeneti időszakkal, amely szerint a bejelentések 2025. január 1-jéig, illetve mindaddig érvényesek maradnak, amíg nem áll be változás a termék valamely tulajdonságában a VIII. melléklet B. részében szereplő információk tekintetében (pl. összetételében, toxikológiai tulajdonságaiban vagy termékazonosítóiban). Az átmeneti időszak lejárta után akkor is be kell nyújtani az új formátumban a bejelentést, ha a termékben nem állt elő semmilyen változás.

Milyen információkat kell benyújtani?

  1. Keverék és a bejelentő adatai
  2. A veszély azonosítása és kiegészítő információk
  3. A keverék összetevőire vonatkozó információk

A régi bejelentéshez képest új információk benyújtására is szükség van, ilyen pl. a keverék teljes kémiai összetétele, toxikológiai információk, illetve a termékkategória (EuPCS).

Új bejelentési elemként jelenik meg továbbá az egyedi formulaazonosító (UFI). Az UFI előállítására szolgáló eszköz által generált (16 karakterből álló) kódot fel kell tüntetni a termék címkéjén vagy csomagolásán, valamint a bejelentésben.

A veszélyes keverék bejelentés formai követelményei

A veszélyes keverék bejelentés az ECHA portálon keresztül az adott tagállam nyelvén, a toxikológiai központ értesítésének (PCN) harmonizált formátumában kell benyújtani (XML formátum).

Lehetséges a csoportos bejelentés is, ha a csoport összes keverékének ugyanaz az osztályzása az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján, ugyanaz az összetétele, eltérés kizárólag illatszert, illatanyagot érint, melynek együttes koncentrációja nem haladja meg az 5%-ot, valamint ugyanabba a termékkategóriába tartoznak.

Bővebb információ az ECHA toxikológiai központokra
vonatkozó weboldalán, vagy forduljon tanácsadónkhoz

Megosztás