+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Kútrendezési folyamatok

Az cikksorozat első részében bemutatásra került a kútrendezés (engedély nélküli kutak engedélyeztetése) szükségessége. A mostani részben a kútrendezési folyamatokon belül a lakosság tájékoztatására és a vízkútfúrók regisztrációjának fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

A. Lakosság tájékoztatása 

A lakosság felé nem volt és jelenleg sincs megfelelő tájékoztatás, hogy miért is fontos a kutak felmérése, engedélyeztetése. Továbbra is aggódnak az emberek, hogy az engedélyeztetés után nem lesz-e kivetve a kis mennyiségű vízhasználatokra is a felszín alatti vízkészlet igénybevételével kapcsolatos vízkészletjárulék (VKJ).

A tájékoztatás lépései:

  • Intenzív tömegtájékoztatást kell végezni előre meghatározott tervek szerint: az írott sajtó, a rádió, a tv, az internet, kisebb településeken szórólapok, a laikus emberek számára is közérthető előadások felhasználásával.
  • Be kell mutatni a rossz, a szakszerűtlen kiképzésű kutak okozta ivóvízminőség veszélyeztetését.
  • El kell magyarázni, hogy a felszín alatti vízkészletek végesek, és hogy miért kell a hatóságoknak és az igazgatási szerveknek a felszín alatti vízkincsünkből táplálkozó vízkivételekről a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás (víztakarékosság elvének teljesülése) érdekében tudni.
  • A tájékoztatásban hitelesen el kell mondani, hogy politikai irányzatoktól függetlenül nincs szándék arra, hogy a csekély mértékű, 500 m3/év alatti vízhasználatokat a jövőben megadóztatnák.
  • Fel kell hívni az érintettek figyelmét, hogy központi segítséget csak az kaphat, aki a megadott határidőig bejelenti a kútját.
B.  Vízkútfúrók regisztrációja

Fontos

  • a kútfúrók regisztrációja,
  • a regisztrált szakemberek közzé tétele,
  • a szakszerű kútkivitelezés legfontosabb ismérveit közérthetően megfogalmazó tömegtájékoztatás
  • és az ellenőrzés, hogy az emberek csak regisztrált kútfúróval végeztessék az új kutak építését.

A regisztráció mellett a rendszeres és következetes ellenőrzésre, szükség esetén a kútfúró szakemberek szankcionálására (pl. a kútfúró berendezés elkobzása, milliós nagyságrendű pénzbüntetés) fel kell hívni a figyelmet, mert a jogkövetést csak megfelelő ellenőrzéssel és szankcionálással lehet elérni.

A regisztráció azért is lényeges, mert ha nem lehet a kútfúró vállalkozásokat kifehéríteni, akkor hiába engedélyeztetjük az illegális jó kutakat és tömedékeltetjük el a rossz kutakat, a kontár kútfúrók folyamatosan újratermelik a problémát.

A regisztrációra vonatkozó részletes indoklás és a megoldási javaslatok az 1. sz. mellékletben találhatóak.

Megjegyzés:

Sajátos kútépítés az ún. „pisztolykút technológia” — nagynyomású vízöblítéssel mélyített kutak, kisátmérőjű, vékonyfalú béléscsövezéssel — amivel külön foglalkoztak, mert rétegvizek feltárása esetén kifejezetten káros. Ez az alkalmazott kútszerkezet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (MI. 23.) KvVM rendelet, valamint a Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások MSZ 22116:2002. előírásainak sem felel meg. A problémakör részletesebb ismertetését és a megoldási javaslatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A cikk a MHT által kidolgozott ajánlás alapján készült, további információk az MHT honlapján találhatóak. A cikkben hivatkozott mellékletek innen letölthetők.

A következő cikkben (III.rész) a kútrendezési folymatokon belül a lakossági kutak rendezését fogjuk bemutatni.

Amennyiben szeretne segítséget a kút engedélyeztetési folyamatában, a dokumentáció összeállításában, vagy vízminőség vizsgálattal kapcsolatban keressen minket bizalommal! További tartalmakért kövessen minket Facebookon és LinkedIn-en is!

 

Megosztás