+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Egy új beruházás mindig nagy kiívások elé állítja a befektetőket és tulajdonosokat. Az egyike ezen problémáknak és talán az első és legfontosabb is, pontosan hol kerüljön megépítésre az adott beruházás/tevékenység? Egy teljesen új területet keressenek, mint zöldmezős beruházás, vagy sikerül találni egy optimális használaton kívüli területet, és barnamezős beruházás mellett döntsenek.

Ha sikerül megtalálni az ideális helyszínt, fontos, hogy a beruházásunk illeszkedjen a helyi építési szabályzat előírásaihoz. A helyi építési szabályzatban, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény) foglaltak megfelelően a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg, az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket. Az Étv. építésjogi követelményeinek értelmében építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg. Egyes tevékenységek, csak ipari/gazdasági besorolású övezetekben végezhetőek. Ha az ipari és gazdasági területeken védendő épületek vagy a szomszédos területi besorolás lakóterület, akkor a nagy zajkibocsátással járó tevékenység zajproblémát okozhat a védendő lakóterületeken, mivel szigorúbb zajterhelési határértékeket kell figyelembe venni. Ez természetesen a tervezőket állítja kihívás elé.

Másik sarkalatos probléma lehet még a veszélyes üzemeknek a védőtávolsága, azaz a lakosság mennyire van/lehet kitéve egyes havária baleseteknek és az ebből származó veszélyeztetettségnek, hogy az elfogadható tartományban legyen.

Számos engedély szükséges még a beruházás számára az építési engedélyen kívül.

Környezetvédelmi szempontból is fontos, hogy milyen tevékenységet fognak végezni.

Környezetvédelmi engedélyek

A 314/2005(XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szól, amelynek 1-2-3. mellékletei pontosan meghatározzák milyen tevékenységek folytatására szükséges Előzetes vizsgálati dokumentáció, Környezeti hatásvizsgálat, vagy Egységes környezethasználati engedély kérelem.

Előzetes vizsgálati dokumentációról részletesen itt olvashatnak: Előzetes vizsgálati dokumentáció

Környezeti hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány

A beruházás/tevékenység jelentős környezeti hatással jár akkor környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges. Az engedély megszerzéséhez környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni, a környezeti hatástanulmányt csak szakértői jogosultsággal rendelkező környezetvédelmi szakember készítheti el. Az eljárás célja meghatározni a környezethasználat feltételeit, amelyet a környezetvédelmi engedélybe foglalj bele részletesen az illetékes hatóság.

Egységes környezethasználati engedély kérelem

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz, egy erről szóló kérelem benyújtása szükséges (egységes környezethasználati engedély iránti kérelem) amelyet szintén csak szakértői jogosultsággal rendelkező környezetvédelmi szakember készíthet el.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás célja az, hogy az illetékes hatóság meghatározza az érintett tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán (BAT) alapuló intézkedéseket.

Egyéb környezetvédelmi engedélyek is szükséges lehetnek:

  • Vízjogi engedélyek
  • Levegővédelmi engedélyek
  • ÜHG-engedélyezés
  • Hulladékgazdálkodási engedélyek
  • Zaj- és rezgésvédelemhez kapcsolódó engedélyek stb.

Katasztrófavédelmi engedély

Egy másik engedélyezési eljárás, amelyet fontos megemlíteni, ha tevékenyégünk/beruházásunk veszélyes anyagokkal foglalkozna, és a katasztrófavédelmi törvény és Seveso rendelet alá tartozik, akkor Katasztrófavédelmi engedély is szükséges.

Az eljárás menetéről részletesen itt olvashatnak: Katasztrófavédelmi engedélyezés

Ha a fent említett engedélyek közül bármelyikre is szüksége lehet, lépjen kapcsolatba velünk, és szakértő munkatársaink tudnak segíteni a felmerülő kérdésekben.

Megosztás